Home

Nieuws 433 x bekeken

‘Uitbreiding Chinese kolenindustrie gevaar landbouw’

Peking – De snelle uitbreiding van de Chinese kolenindustrie heeft een zodanig groot beslag op toch al schaarse waterreserves dat voor de landbouw, ecologie en drinkwatervoorziening mogelijk te weinig overblijft. Daarvoor waarschuwt Greenpeace in het rapport ‘Thirsty Coal: a Water Crisis Exacerbated’.

De natuurbeschermingsorganisatie schrijft dat China van plan is zestien grootschalige kolencentrales te bouwen voor 2015. De centrales moeten een dreigend energietekort voor de uitdijende Chinese steden voorkomen. In China verhuizen jaarlijks miljoenen mensen van het platteland naar de stad om werk te vinden in bijvoorbeeld de maakindustrie.

Bij het delven van kolen in mijnen, het vervoer van kolen en het verwerken van kolen komt veel afvalwater en industrieel afval vrij, aldus Greenpeace, dat overigens vanuit Amsterdam geleid wordt. Het afval wordt in China nog vaak gedumpt op het oppervlaktewater. De kolenindustrie bedreigt de watervoorziening vooral in Shaanxi, Ningxia, Shanxi en Binnen-Mongolië, een serie noordelijke en centraal gelegen provincies met een totale populatie van meer dan 100 miljoen mensen.

Een Amerikaanse vereniging van op het milieu gespitste wetenschappers, de Union of Concerned Scientists, berekende eerder dat voor een typische kolengestookte centrale met een productiecapaciteit van 500 megawatt jaarlijks 8,3 miljard liter water uit rivieren of meren nodig is. Het water wordt in stoom omgezet en de stoom drijft turbines aan. Volgens de organisatie staat de consumptie van een centrale daarmee gelijk aan de drinkwaterbehoefte van een stad zo groot als Eindhoven.

Greenpeace ziet dan ook niet alleen een reëel gevaar voor de zoetwatervoorziening, maar ook voor ecosystemen. De centrales worden volgens Greenpeace gebouwd bij rivieren en meren die bijvoorbeeld graasweiden en bossen met water voeden.

Greenpeace wijst erop dat de centrale overheid in het belangrijke strategische beleidsdocument 1 van 2011 en beleidsdocument 3 van 2012 de aanwezigheid van voldoende zoetwater als topprioriteit heeft bestempeld.

Uiteindelijk zal de groei van de landbouwproductie van China door de groeiende energiebehoefte worden beperkt. Vooralsnog lijkt China volgens Greenpeace in eerste instantie te kiezen voor de economische groei die de maakindustrie en zware industrie voortbrengen. Hierdoor zal China mogelijk in de toekomst meer nog dan nu landbouwgronden in het buitenland proberen te verwerven of leasen, waarmee het internationaal prijzen voor bijvoorbeeld granen en soja opdrijft.

Of registreer je om te kunnen reageren.