Home

Nieuws 10051 x bekeken 22 reacties

Massale jacht naar huurgrond

Doetinchem – De grondgebonden landbouw zoekt massaal naar huurgrond. Niet alleen is kopen door de hoge grondprijzen of terughoudende banken moeilijk, ook het nieuwe mestbeleid is oorzaak van de grondhonger.

Hans Scholte, bedrijfsadviseur bij accountantsbureau Flynth ziet dat het ‘gevecht’ om de hectares huurgrond in alle hevigheid is losgebarsten. “De grondgebonden landbouw sleept elke hectare binnen die ze kunnen krijgen”, aldus Scholte. Lubbert van Dellen, marktdirecteur agrarisch bij accountantskantoor Accon AVM ziet hetzelfde gebeuren. Volgens hem en andere deskundigen is het nieuwe mestbeleid de oorzaak van de grondhonger. Vanaf volgend jaar moeten boeren met een mestoverschot in de regio’s oost en zuid hun mestafzet contracteren. “Vooral in die regio’s kijken boeren nu of ze grond erbij kunnen krijgen”, aldus Van Dellen. In de regio’s noord en west gaat de verplichting om mest te contracteren pas een jaar later in. Boeren in die gebieden kijken volgens de topman van Accon AVM nu nog in mindere mate naar extra grond.

Ook, zo is de verwachting, stimuleert de stopzetting van de melkquotering per 31 maart 2015 de vraag naar (huur)grond. Melkveehouders willen meer melk produceren en hebben dus meer mestafzet en voer nodig.

Wie grond erbij wil huren moet snel zijn, want de mogelijkheden nemen in rap tempo af. Deskundigen zien dat boeren nu al met verhuurders afspraken maken voor een lange periode om zo zeker te zijn dat zij de grond hebben en niet verrast worden door een buurman die de grond al heeft vastgelegd. De huurprijzen die melkveehouders en akkerbouwers betalen variëren nu al grofweg van €600 tot €1.500 euro per hectare en het is niet onwaarschijnlijk dat die prijzen omhoog gaan. Immers, wie goed betaalt kan doorgaans rekenen op een langdurige ‘relatie’ met de verhuurder.

Laatste reacties

 • bertes

  de zaak al op naaien. en de boer is weer de eneige die niks verdiend.

 • BoB de Bakker

  De boer hoeft de grond niet te pachten!

 • Koeienboer

  Alle melkveehouders moeten stoppen met meer melken. Gewoon blijven melken wat ze nu ook doen. Dan blijft het melkgeld op peil of hoger en er komen geen (meer)kosten bij.

 • Sjaak

  De echte 'boer' laat zich hier niet door uit het veld slaan en dorst door....
  De echte 'ondernemer' daarentegen zal de bakens verzetten!

 • joannes

  Beste Sjaak, ik weet niet wat je bedoeld met de bakens verzetten bij de ¨echte ondernemer¨ maar wanneer je bedoeld anticiperen op de veranderende omstandigheden kan je 2 richtingen op. De overproductie verder onder druk zetten met lagere kostprijzen of zoeken naar meerwaarde voor de productie die nu al zo groot is dat voor de gehele sector de prijzen onder druk staan. Ik hoop dat je het laatste bedoeld! Met meer overproductie, betekent anticiperen slechts elkaar de markt uit drukken!

 • Sjaak

  Beste Joannes,

  De echte 'ondernemer' zal zich niet blind staren op de melkveehouderij...mocht daar geen rendement meer in zitten, en die kant gaat het op, dan ga je iets anders doen!
  Het wordt bijna lucratief om aan 'de andere kant van de streep' te gaan staan en laat de melkveehouders dan maar melken voor die verhuurders!

 • gertjangeessink

  Flynth is het allemaal weer aan het opblazen!!! laten ze de accoutants rekening maar zakken, in plaats van zulke onzin rodbazuinen!!
  Flynth heeft hier natuurlijk het meeste belang bij!! boeren op kosten jagen.

 • minasblunders1

  Sjaak, in hoeverre ben je een echte 'ondernemer' als de fiscus je grootste sponsor is?

 • Sjaak

  @minasblunders1,

  ??...fiscus je grootste sponsor, verklaar je nader?!

 • minasblunders1

  Welnu, beste Sjaak het is heel simpel. De 'deskundigen' van het LEI hebben de pachtprijzen berekend. Daarbij zijn zij iets minder deskundig te werk gegaan dan je zou mogen verwachten van deskundigen. Men is nl. uitgegaan van het gegeven dat een eigenaar een enorme rentelast moet ophoesten, dus is de conclusie: de pacht kan ook wel verder omhoog. Wat deze 'deskundigen' even zijn vergeten is dat een eigenaar financiert op de grondwaardestijging die onbelast is. De rente die hij moet betalen is echter wél aftrekbaar. Daarnaast kan een eigenaar investeren op dezelfde (onbelaste) grondprijsstijging, deze posten zijn ook allemaal aftrekbaar. De fiscus betaalt dus het grootste gedeelte van de bedrijfsontwikkeling. Pachters hebben deze fiscale mogelijkheden uiteraard niet. Zij zijn dus 'de minder goede ondernemers'. Tja, zo lust ik er ook nog wel een paar.....

 • wzandbergen1

  minasblunders1 de fiscus betaald niet mee. Bij investeringen neemt het afschrijvingswaarde toe en belastingsbedrag af. Bij minder belasting betalen heb je ook minder over voor andere dingen, dat je prive op een houtje bijten wil is jou keuze.

 • minasblunders1

  Zandbergen, spreek je jezelf nu niet heel erg tegen?

 • frans64

  dat wordt oorlog in de zeeuwse landbouw daar wordt al tijden gevochten om een perceeltje grond, ze bevechten elkaar met vuurwapens daar is regelmatig de politie aan te pas gekomen

 • frans64

  dat kunnen die melkveehouders gemakkelijk betalen ze krijgen toch 21000 euri subsidie per jaar ongeacht wat het bedrijfsreseltaat is (EN DE REST VAN ONS LAND MAAR GELD INLEVEREN) hopelijk kiest nederland voor een regering die een eind maakt aan deze geldverspilling

 • frans64

  dat wordt oorlog in de zeeuwse landbouw daar wordt al tijden gevochten om een perceeltje grond, ze bevechten elkaar met vuurwapens daar is regelmatig de politie aan te pas gekomen

 • Sjaak

  Beste Minasblunders1,

  Deel I:
  Wil graag even de discussie zuiver stellen. Het gaat mij niet om de verhoudingen tussen pachters en eigenaren, alsmede pachtprijsbepalingen, dat is een heel andere discussie!
  Het gaat hier om huurgrond, met als grootste doel mestafzet te creeeren. In de praktijk komt het er simpel op neer, dat iemand mest mag leveren en koopt dan een gewas terug....dit noemen we dan huurgrond!
  In het artikel wordt gesproken over een 'langdurige relatie', dat is natuurlijk wat de veehouders willen. Jij weet zelf wel dat iemand, die grond kan 'verhuren' in zo'n onrustige markt absoluut geen vastgelegde overeenkomsten wil, dus die zogenaamde langdurige relatie is 'los zand'.......

 • Sjaak

  Deel II:

  Terugkomend op mijn reactie #6
  Iedereen moet maar voor zichzelf bepalen, wat hij/zij wil betalen voor goederen/diensten etc. in dit geval grondhuur....
  Zoals het artikel laat blijken, gaat het op het moment, om 'haantje de voorste' en 'wat de gek er voor geeft'...
  Dit biedt natuurlijk ook weer kansen...voor de echte ondernemer dan!
  Nog duidelijker; men zou kunnen overwegen te stoppen met veehouderij en de grond gaan 'verhuren'.....

 • Peerke1

  Stelletje mafkezen, iedereen weet de beste belegging en veilig is het beleggen in gronden. Elk jaar 4 oogsten, te weten,1 toeslag en 2 mest en 3 produckt dat geoogst wordt en 4 last but not least de waardestijging. Geen enkele bank die zoveel rente geeft.

 • minasblunders1

  Kijk, die Peerke die snapt het. Mijn punt is Sjaak, dat onder deze omstandigheden waar mensen het geld letterlijk in de schoot geworpen krijgen, geen sprake is van 'goede ondernemer' zijn.

 • Sjaak

  @Peerke1 en minasblunders1,
  Dit artikel gaat niet over bezit of beleggingen, maar exploiteren van landbouwgrond. De een doet dat middels veehouderij, de ander akkerbouw, tuinbouw, boomteelt etc. of combinaties daarvan...
  Het punt wat ik duidelijk wilde maken is dat er ondernemers zullen zijn die hun exploitatiedoel gaan verschuiven!
  Dat is dus wel ondernemen!
  Overigens ben ik van mening dat beleggen ook een vorm van ondernemen is, alleen is dat niet voor iedereen weggelegd...:)

 • tessa2010

  Naar mijn gevoel laten boeren zich teveel opjagen dat alles maar groter en meer moet! Ik denk dat je meer verdient door de puntjes op de i te zetten,dan dat je almaar uitbreidt! Maarja ieder is vrij om te doen wat hij wil,maar dan niet klagen over hoge pachtprijzen want dat werkt men zelf in de hand!!!

 • minasblunders1

  Nee Tessa, de veel te hoge pachtprijzen hebben helemaal niets te maken met uitbreiden of meer willen. Dit komt puur en alleen door een volkomen foute rekensystematiek van lieden van het LEI die zichzelf als deskundigen bestempelen. Het meer en groot, groter, grootst is alleen bij grondeigenaren aan de orde. Zij hebben immers de fiscus als grootste sponsor. Als zij niet investeren, moeten ze veel te veel belasting betalen.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.