Home

Nieuws 684 x bekeken 1 reactie

4,3 procent biobrandstoffen in 2011

Den Haag - 4,3 procent van de brandstoffen die in Nederland werden gebruikt in 2011 waren biobrandstoffen. Dat blijkt uit het jaarbericht van de Nederlandse Emissieautoriteit, dat staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Voor bezine bedroeg het gemiddelde aandeel biobrandstof 3,78 procent, voor diesel was dit 4,62 procent. Dit is inclusief het dubbel tellen van biobrandstoffen die hiervoor in aanmerking komen. Biobrandstoffen die geproduceerd zijn uit restafval mogen onder voorwaarden dubbel worden geteld.

Het percentage biobrandstoffen dat is bijgemengd bij brandstof voor het wegverkeer bedroeg in 2011 4,31 procent. Daarmee wordt voldaan aan de voorgeschreven jaarverplichting van 4,25 procent. Ongeveer 40 procent van deze jaarverplichting is ingevuld met dubbeltellende biobrandstoffen.

De totale broeikasgasemissie door transport en mobiele machines was in 2011 met 47 miljoen ton CO2-equivalenten  2,2 procent lager dan de Europese referentiewaarde. Dat komt mede door het bijmengen van biobrandstoffen.

Alleen biobrandstoffen die voldoen aan de duurzaamheidseisen mogen worden meegeteld voor de bijmengplicht.

Eén reactie

  • denker123

    Alleen door het dubbeltellen van deze 40% kan voldaan worden aan de verplichting van 4,25%,zonder deze dubbeltelling komt men maar op 3,46% bijgemengde biobrandstoffen heel miniem.

Of registreer je om te kunnen reageren.