Home

Nieuws 465 x bekeken

Weekers: warm saneren nertsenhouderij kan niet met fiscale regels

Den Haag - Warme sanering van de nertsenhouderij bij een verbod op deze sector kan niet met fiscale maatregelen.

Dat zegt staatssecretaris Frans Weekers van financiën bij de behandeling van het wetsvoorstel voor een verbod op de nertsenhouderij in 2024. "Fiscaliteit keert per saldo geen geld uit voor een schadevergoeding", zegt Weekers.

Eventuele extra compensatie voor de nertsenhouderij is er vanuit fiscale regelingen niet, dat geldt overigens voor alle sectoren. "Als de fiscale regelingen in uw ogen te weinig soelaas bieden, moet u bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn, daar zijn mogelijk wel extra vergoedingen mogelijk."

Weekers vult aan dat er wel een ruimere stakingsregeling is, in geval van overheidsingrijpen. Dat is het geval wanneer de overheid besluit een sector te verbieden. Voor verruimen van deze regels moet wel goedkeuring uit Brussel komen.

Bij het staken van een bedrijf kan een ondernemer binnen een jaar de stakingswinst herinvesteren in een nieuw bedrijf. "Hier zijn nooit problemen mee geweest. Er is dus geen reden om de termijn te verlengen naar 36 maanden, zoals Kamerlid Ger Koopmans wil", zegt Weekers.

CDA maakte zich in het debat hard voor een betere schaderegeling, met steun van VVD en Christenunie. Dit leidde echter niet tot extra toezeggingen. Het ministerie van landbouw had eerder al 28 miljoen euro beschikbaar gesteld voor tegemoetkoming in de sloopkosten van nertsenbedrijven.

Donderdag stemt de Kamer over het wetsvoorstel van SP en PvdA voor een verbod op de nertsenhouderij. Met steun van PvdA, SP, PvdD, Groenlinks, D66 en PVV is er een meerderheid in de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel. De Eerste Kamer stuurde het wetsvoorstel twee keer terug naar de Tweede Kamer, omdat ze vonden dat er onvoldoende flankerend beleid was voor de pelsdierhouders die hun bedrijf moeten beëindigen.

Of registreer je om te kunnen reageren.