Home

Nieuws 828 x bekeken

Vrijwillige kavelruil in Kromme Rijnstreek bekrachtigd

Leersum - De akte van vrijwillige kavelruil Molenspoor – Leersum is vrijdag gepasseerd. De kavelruil is tot stand gekomen door samenwerking van fruittelers en melkveehouders in Werkhoven en Leersum. Door de kavelruil vergroten en versterken twee fruittelers en twee melkveehouders hun bedrijf en is er ook nog mogelijkheid tot natuurontwikkeling.

De aanleiding voor de kavelruil is de afronding van de herinrichting Kromme Rijnstreek. Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) had nog tien percelen in eigendom nadat het plan van toedeling gereed was. Afspraak in de landinrichtingscommissie is gemaakt om de percelen in te zetten voor landbouwstructuurversterking en mogelijk natuurontwikkeling.

Bij kavelruil Molenspoor-Leersum versterken twee fruittelers en twee melkveehouders hun bedrijf door vergroting van het huiskavel of vergroting van het bedrijf. De fruittelers vergroten hun bedrijf aan het Molenspoor. Percelen die in Langbroek en Leersum vrijkomen worden ingezet voor versterking van de twee melkveebedrijven. Een ander perceel wordt toegevoegd aan Landgoed Leeuwenburgh in Langbroek. In totaal wordt 23 hectare boomgaard en bouwland geruild. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden koopt ook een strook van dit BBL-perceel aan de Kromme Rijn om daarmee oeverontwikkeling te kunnen realiseren ten behoeve van de Kader Richtlijn Water.

Ondanks de perikelen tussen de provincies en het ministerie van ELI omtrent de verkoop van BBL-percelen heeft de provincie Utrecht toch goedkeuring gegeven voor inbreng van deze BBL percelen in de ruil. Kavelruilcoördinator Cornelis van Diest verwacht in september nog twee transacties bij de notaris te kunnen passeren en later in 2012 nog twee of drie kavelruilen af te ronden.

Guido Kobessen

Of registreer je om te kunnen reageren.