Home

Nieuws 2384 x bekeken 23 reacties

Ophef subsidies Nieuw Gemengd Bedrijf

Grubbenvorst – Voor het geplande Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst is voor 2,1 miljoen euro aan subsidies uitgekeerd dan wel toegezegd door het Rijk en de provincie Limburg. Dat zegt dierrechtenorganisatie Wakker Dier. In het geplande complex komen volgens de plannen bijna vijf keer zoveel kippen en drie keer zoveel varkens dan staatssecretaris Henk Bleker wenselijk vindt.

Het subsidiebedrag kan kloppen, bevestigt NGB-woordvoerder Rinus van der Waart, maar een groot deel van het geld komt volgens hem het dierenwelzijn juist ten goede. “Je praat vooral over subsidies voor innovaties die overlast door stank, stof en geluid beperken en het dierenwelzijn verbeteren. Wakker Dier heeft alleen de sanering van de totale intensieve veehouderij op het oog. De subsidies zijn bovendien vergeven vóór een bovengrens is genoemd.”

Sjoerd van der Wouw van Wakker Dier zegt dat zelfs wanneer het dierenwelzijn erbij gebaat is grootschalige bedrijven of in zijn woorden, “staatskolchozen” moeten worden verboden. Van der Wouw vindt dat de verstrekte subsidies hoewel waarschijnlijk legitiem verstrekt, moeten worden teruggevorderd. Volgens Wakker Dier hebben de ondernemers achter het Nieuw Gemengd Bedrijf, waaronder varkenshouderij Houbensteyn en Kuijpers Kip, nog zicht op 11 miljoen subsidie en fiscaal voordeel.

Een groot deel van het genoemde bedrag, bijna 7 miljoen, betreft een saneringsregeling voor vier locaties van Kuijpers Kip, aldus Van der Waart, die het vervelend vindt dat het tv-programma Nieuwsuur aandacht besteedt aan de subsidies. “We moeten een actiever mediabeleid voeren want organisaties als Wakker Dier zijn een remmer voor de sector en zelfs het dierenwelzijn.” Het plan voor NGB voorziet in minder gesleep met dieren, luchtwassers en meer ruimte voor dieren, aldus Van der Waart. “Maar als je niet op het juiste moment zelf aandacht vraagt, wordt de toon door een ander gezet.”

Laatste reacties

 • kleitokkers

  Dus als er 8 boeren willen samenwerken op 1 locatie en hun eigen bedrijven in brengen, om een top bedrijf te stichten op alle maatschappelijke gebieden.
  Dan is iedereen tegen

 • agratax2

  Kleitokker liever 8 kleine gezellige bedrijven. Maar beter is GEEN bedrijven met dierhouderij volgens de anti dier groeperingen. Zij zijn niet voor of tegen goede huisvesting of stankhinder, zij zijn 100 % tegen dierhouderij. De volksgezondheid en het milieu halen ze er bij om steun te krijgen bij de vlees en ei etende burger.
  Soms hoop ik dat deze mensen ingeënt moeten worden tegen griep of andere rot ziektes maar helaas niet geholpen kunnen worden omdat er geen eieren voorradig zijn voor de vaccin productie. Dan in eens komen ze tot de conclusie dat pluimveehouderij vele kanten heeft, waaronder één die ten dienste staat van de volksgezondheid.

 • Ishtar

  Tja, dit zijn de echte 'ondernemers'.
  Lekker op kosten van de belastingbetaler megastallen neerzetten.
  Zeker ook uit de potjes ontwikkelingshulp gegraaid?
  Het grote graaien dus, niet alleen bij de louche bankdirecteuren dus......

 • joannes

  Dit zijn dan weer die zogenaamde slimme boeren die met subsidies en premies uit de grote pot de kostprijs kunnen verlagen over de ruggen van collegas die het zo direct niet meer trekken. Het is zoals het altijd al was: wie dicht bij het vuur zit warmt zich het best. Ik ben benieuwd wat de ¨adviseurs¨ van dit project opgestreken hebben: natuurlijk ook uit de subsidie pot. Dit heb je als je ¨overheids beleid¨ wil laten uitvoeren. Dan krijg je vriendjes politiek en platte corruptie. Want we blijven overproductie houden en prijsdruk!

 • politiek

  Het zou de sectoren varkens,kip,kalf,rundvee sieren als men in het verzet komt tegen dergelijke ontwikkelingen. Werk aan de winkel dus voor de (Z)LTO die voor de gezinsbedrijven is mag ik hopen en NIET die vele miljoenen subidies weg laat vloeien naar dergelijke ontwikkelingen. Zeer terecht dat wakker dier hier ( weer ) tegen op moet treden. Dat zou eigenlijk de (Z)LTO moeten doen.

 • John*

  deel de subsidie eens door het aantal dieren. Iedere ondernemer die verplaatst en investeert in duurzame stal krijgt ongeveer dezelfde subsidie per dier. Maar door dat de subsidie hier op een grote hoop gegooid wordt kan het allemaal nog efficienter (grotere installaties met een lagere kostprijs) dan op een klein bedrijf. Als je dan toch subsidies uitdeeld doe dit dan aan bedrijven die er een goed rendement uit kunnen halen.

 • John*

  bedrijven met omvang hebben 'meer' geld beschikbaar om clubs als wakker dier, en milieuculbs te bestrijden met advocaten zoals ook zij vele advocaten inzetten om het de kleinere bedrijven moeilijk te maken. Schaalvergroting in de veehouderij is dan ook de grote angst van deze clubjes.

 • John*

  bedrijven met omvang hebben 'meer' geld beschikbaar om clubs als wakker dier, en milieuculbs te bestrijden met advocaten zoals ook zij vele advocaten inzetten om het de kleinere bedrijven moeilijk te maken. Schaalvergroting in de veehouderij is dan ook de grote angst van deze clubjes.

 • John*

  bedrijven met omvang hebben 'meer' geld beschikbaar om clubs als wakker dier, en milieuculbs te bestrijden met advocaten zoals ook zij vele advocaten inzetten om het de kleinere bedrijven moeilijk te maken. Schaalvergroting in de veehouderij is dan ook de grote angst van deze clubjes.

 • politiek

  Beste John. Uw mening is nu wel bekend. Ik ben ZEER benieuwd naar de mening van de (Z)LTO. John, je maakt een grote fout als je zo verzet pleegt tegen de mening van het grotere gedeelte van de de consument. Consumenten gaan bestrijden met advocaten...............Sorry hoor.

 • John*

  leden van wakker dier behoren niet tot mijn klantenkring. Hoe hard ik daarvoor ook mijn best ga doen... bezwaren van milieuclubs uit amsterdam over een nieuw te bouwen stal in het zuiden van het land slaan ook werkelijk nergens op. Ook deze lieden zullen mijn vlees nooit opeten. Wat ik wel belangrijk vind is de relatie met mijn buren. In goed overleg is er veel meer mogelijk.

 • agratax2

  Ishtar. Je kunt het er mee eens zijn of niet, je had deze subsidie bedoelt voor onderzoek naar een milieu en dier vriendelijke productie had ook op jouw bankrekening kunnen komen, als je het idee en de moed had gehad om een dergelijk bedrijf op te zetten in samenwerking met kennis instituten en bedrijfsleven. Ik heb begrepen dat deze subsidie toekomt aan het bedrijf onder voorwaarden dat ze hun nek uitsteken met nieuwe nog niet uitgeteste technologie en een gesloten systeem m.b.t. afval verwerking. Laten we eerlijk zijn de politiek en de boeren organisaties hebben begin 2.000 besloten dat het beter zou zijn de intensieve veehouderij op een LOG te concentreren om zo beter controle te houden op milieu en ziekte uitbraken. Nu kunnen we deze mensen niet veroordelen voor het feit dat zij het beleid uit Den Haag (blindelings) volgen, omdat er in de tussen tijd een andere wind waait in Den Haag. Over een consistent beleid gesproken met de Haag, dat er nog ondernemers zijn die iets op durven zetten met dit politieke gezwalk, is een wonder.

 • joannes

  @Agratax1 het is duidelijk dat je geen etische problemen kent met het graaien in de subsidiepot en daarmee het weer een beetje moeilijker maakt voor de concollegas. Het blijft zoals het altijd geweest is; refereren aan coöperatie maar ondertussen voor het maximale individueel, ten koste van collegas.

 • agratax2

  Joannes het gaat hier niet over graaien in potten. Het is geld dat voor iedereen is bedoeld en waar iedere aanvrager rechten op kan laten gelden. Doorgaans zijn subsidies percentages van het te investeren bedrag of zijn gerelateerd aan hectares, aantal dieren of m3 biogas etc. Ja heb je dan de moed om groot te denken en groot te investeren dan kan het bedrag aan steun (subsidie) ook groot zijn. Ik zie hier dan ook geen plaats voor het woord graaien. Graaien doet denken aan ongeoorloofd toe eigenen en daar is hier zeker geen sprake van. Niemand maakt zich druk over de honderden miljoenen die onze energie maatschappijen krijgen omdat ze mega windparken opzetten en de boeren krijgen maar een fooi voor hun windgenerator. In procenten krijgen ze even veel net als de 'kleine boer' ten opzichte van deze grote als de kleine onder het zelfde regiem zou vallen m.b.t onderzoek, nieuwe technologie en verplaatsen naar LOG.

 • Mels

  Agratax1,zeer juist.Alleen zou de markt via het koopgedrag dit soort innovaties af moeten dwingen,dat gebeurt juist niet omdat de consument momenteel alleen prijsbewust koopt en we voor de wereldmarkt produceren.Ik ben namelijk tegen elke vorm van subsidie.Subsidie is geld wat nodig is om iets in stand te houden of iets te bereiken wat zonder niet lukt,ik heb niet altijd belang bij dat soort dingen en wil graag zelf bepalen waar mijn geld heengaat,mijn belasting centen worden hier besteed,vergeet dat niet.

 • joannes

  Agritax1 laat me specifieker zijn: Het EU geld gaat voor zo´n 30 % naar agrarische ondersteuning (http://www.europa-nu.nl/id/vg9pir5eze8o/landbouwbeleid) waar een aantal lobby´s omheen zwermen om maar vooral een beleidspunt te scoren voor hun industrie. Het is niet toevallig dat de meest moderne , millieuvriendelijke innovaties met subsidies ondersteund naar de ¨industrieboeren¨ stalboeren gaan. Met bv het opheffen van quotummelk gaat dat geld daarheen waar het het minst nodig is. In de EU periferie is geen aandacht, geen netwerk, gebrek aan interesse, maar... in Nederland met de gehele industrie op aan paar vierkante km zijn er veel mensen die hier potentie zien tot en met de Rabobank die verdient aan de financiering. En een van de laatste EU landen die last heeft van overproductie wordt volgezet met gesubsidieerde stallen die, en de politieke doelpunten scoren en de kostprijs verlagen. Maar al die boeren die het nauwelijks trekken en niet willen of kunnen investeren worden er door die zogenaamde ¨collega¨boeren uit geconcureerd met subsidiegeld. Om nog maar niet te praten over de EU periferie want voor hen zijn de prijzen ook laag en voor hen is en blijft het moeilijk. Subsidies werkt voor de graaiers! Politiek of bedrijfsmatig!

 • drientje

  Er wordt beweerd dat de subsidie voor innovatie is. Welke innovatie is dat dan.
  Subsidie is publiek geld, dan mogen toch verwachten dat dat uitvoerig bekend gemaakt word. Ook moet er uitgelegd worden waarom er zo,n bedrijfsomvang voor nodig is. De nodige weerstand tegen de sector is in elk weer gevoed.

 • John*

  subsidies die aan een boer gegeven worden is een verzekering voor goedkoop voedsel niets meer en niets minder. De boer wordt er niet beter van, de burger wel! Als de boeren geen subsidies meer krijgen dan zullen alleen de bedrijven overleven met een goed gevoel voor de markt. Uiteindelijk maken deze bedrijven de prijs en betaald de burger meer voor zijn voedselpakket. Zover laten ze het hier echt niet komen!

 • agratax2

  @John*. Inderdaad subsidie is niet meer dan een aanvulling op het te lage prijspeil, dat de politiek kennelijk liever zo compenseert dan via de supermarkt de volle kostprijs te laten betalen door arm en rijk. Een ding is zeker nu betaalt rijk iets meer voor het voedselpakket dan arm. Dit heet socialistische economie in een sociale samenleving.

 • Mels

  Hoe verklaar je dan de ongebreidelde uitbreiding in de melkveehouderij met nieuwe stallen enz enz,allemaal bekostigd via Vamil/mia/maatlat duurzame veehouderij waardoor in een keer afschrijven of versneld mogelijk is,het is toch van de zotte dat je een salaris van de staat krijg (melkpremie,teeltrechten enz enz) en dat je dan ook nog ff een miljoen of meer op kan halen,de rente en aflossing belopen een veelvoud van de steun dus is mijns inziens die steun niet nodig om het nog zacht uit te drukken.

 • agratax2

  Nog even terug gegaan in de tijd, toen een gemengd bedrijf werd gedefinieerd als 'Boeren bedrijf waar zowel landouw (akkerbouw) als dierlijke productie werd bedreven' .De akkerbouw was bedoelt om naast marktproducten ook veevoer te produceren en de akkerbouw maakte dankbaar gebruik van de mest. Hier is bij dit bedrijf geen sprake van, het is niet meer dan een vleesproducent die verschillende vleessoorten maakt. Maar ten dienste staan van de akkerbouw ho maar er is geen akkerbouw aanwezig. Daarom is mest afval en daarmee een blok aan het been van dit soort 'fabrieken'.

 • joannes

  Agratax1 je verhaal is duidelijk; subsidies zijn allang niet meer voor de boeren, maar voor de compromis tussen belang hebbende die wat willen. Diegene die dat spel niet speelt, of kan spelen, mist de subsidies. Dus de gemiddelde boer met zijn 7x 24 uur aandacht op en in zijn bedrijf zal alleen als hij iemand treft die wat wil (politiek) of wat aan je kan verdienen (adviseur of leverancier) gaan nadenken over subsidies die ..... altijd andere belangen dienen. Zo wordt de agrarische subsidie pot nu onder de agrariche noemer misbruikt.

 • drikhend

  Subsidies zijn niet voor degene die ze beuren . Maar is gewoon een middel om investeren te bevorderen . Dit om de economie beter te laten draaien te geven , doordat bedrijven meer werk krijgen . En hopelijk meer winst maken en dus meer belasting betalen . Zodat uiteindelijk de centen weer bij de staat terecht komen . Want de investeerder wordt er op lange termijn niet echt beter van . Het maakt het alleen maar wat makkelijker om aan de gang te komen en uit te breiden .En dat is de bedoeling zodat de economie blijft draaien . Deze subsidies kan elk soort bedrijf krijgen en dus ook buiten de landbouw . Bij komend effect is de werkgelegenheid die ontstaat door deze subsidies . Tegen subsidies zijn kan betekenen dat mensen hun eigen baan zouden kunnen saneren .Want vergis u niet hoeveel mogelijkheden er zijn . En soms is men zelf indirect afhankelijk is van subsidies zonder dat men dat weet .Niet elk bedrijf of werkgever loopt hier mee te koop . Dus zaag niet te snel de poten onder je stoel weg , voordat je het weet sta je zelf op straat .

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.