Home

Nieuws 857 x bekeken 1 reactie

Landbouw en visserij blijven de gevaarlijkste sectoren om in te werken

In Nederland hebben in 2010 naar schatting 224.000 werknemers te maken gehad met een arbeidsongeval met letsel en verzuim als gevolg.

Een derde van de ongevallen leidde tot verzuim van langer dan één maand. Eén op de tien werknemers verzuimde langer dan een half jaar. In de landbouw en visserij gaat het om 3.100 werknemers die in 2010 te maken hebben gehad met een bedrijfsongeval. Dit staat in de Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2010 van TNO, waarin de meest recente cijfers zijn verwerkt.

Het gaat zowel om lichamelijk als geestelijk letsel en verzuim. De sector landbouw en visserij wijkt sterk af van alle andere sectoren. Er is geen enkel geval van geestelijk letsel en verzuim geregistreerd in 2010. Waarin de landbouw en visserij ook afwijkt is het aantal dodelijke slachtoffers. Met een kwart van het totale aantal slachtoffers is werken in de landbouw en visserij veruit het gevaarlijkst.

Over alle sectoren gemeten is sprake van 3.200 arbeidsongevallen per 100.000 werknemers zijn geweest. De sector landbouw en visserij zit net boven dat gemiddelde met 3.300 arbeidsongevallen per 100.000 werknemers. Van alle arbeidsongevallen was in  3.800 gevallen een ziekenhuisopname noodzakelijk na behandeling op een Spoedeisende Eerste Hulp afdeling. Dat is omgerekend bij 46 ongevallen per 100.000 werknemers. Landbouw en visserij zitten daar overigens ver boven. Bij 160 ongevallen per 100.000 werknemers is een ziekenhuisopname noodzakelijk. Daarmee is de landbouw en visserij samen met de bouwnijverheid de sector waar de kans op een ziekenhuisopname na een bedrijfsongeval het grootst is. In totaal belandden in 2010 360 werknemers uit de landbouw en visserij sector in het ziekenhuis.

In 2010 waren er 75 arbeidsongevallen met dodelijke afloop te betreuren. Met bijna een kwart van het totale aantal - 17 doden - heeft de sector landbouw en visserij het grootste aandeel in het totaal aantal dodelijke slachtoffers. In de sector vervoer viel een vijfde (15 doden) van het totale aantal dodelijke slachtoffers te betreuren. Gemeten naar het aantal overledenen per 100.000 werknemers komt de sector landbouw en visserij uit op 7,5 dodelijke ongevallen. Daarmee torent de sector veruit boven andere ‘gevaarlijke’ sectoren zoals vervoer  en bouwnijverheid, waar minder dan de helft en iets meer dan een derde van het aantal doden viel per 100.000 werknemers.

Opmerkelijk is dat alle sectoren te maken hebben met een driedeling (lichamelijk, geestelijk of lichamelijk en geestelijk letsel), behalve de landbouw en visserij. Alle 3.100 arbeidsongevallen in 2010 vallen in de categorie lichamelijk letsel en verzuim. Volgens onderzoekster Marloes van der Klauw betekent die niet dat er geen enkele melding van geestelijk letsel en verzuim of een combinatie van lichamelijk en geestelijk letsel of verzuim is. Maar het aantal is zo volgens de TNO-onderzoekster zo klein dat het op basis van de afronding op nul uitkomt.

Eén reactie

  • bankivahoen

    Vergeet ook niet te vermelden de voortdurende psychische druk van allerlei milieu- en dierenvriendjes.Dit kon nog wel eens veel erger zijn als gedacht!
    Is daar al een onderzoekje of rapportje aan besteed ?

Of registreer je om te kunnen reageren.