Home

Nieuws 1181 x bekeken

Grote veranderingen in sierteeltbranche

Door schaalvergroting neemt het aantal siertelers de komende acht jaar met 25 procent af. Om ook in de toekomst op niveau te blijven, zijn maatregelen nodig. Dit stelt ING Economisch Bureau in een donderdag gepubliceerde studie over de afzet in de sierteeltbranche.

Voor de komende jaren verwacht ING grote veranderingen in de sierteelt. ”Telers lopen tegen grenzen van productiviteitsgroei per vierkante meter en rendabele kostprijsverhoudingen aan. De rek is er uit en telers gaan meer en meer op zoek naar nieuwe verdienmodellen en productcombinaties”, stellen sectorspecialisten Martin van Wirdum en Henk van den Brink. Voor een krachtige sierteeltketen zijn meer integratie, samenwerking en een transparante uitwisseling van informatie van belang. Voor telers zelf zijn uniformiteit in het assortiment en schaalgrootte essentieel. Deze marktgerichte vernieuwing is volgens de onderzoekers de voorwaarde om toegevoegde waarde te creëren en de marktvraag optimaal in te vullen om zodoende in 2020 nog steeds op het huidige niveau te staan.

 

Voor de siertelers is een betere communicatie met de afnemers nog een groot verbeterpunt. Zodoende kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. ”Hierbij moeten marketing en promotie een grotere rol gaan spelen in de keten”, stelt Van Wirdum. ”De inzet van social media vervangt daarbij de traditionelere en duurdere PR-campagnes.” ING verwacht een afnemende rol voor de veiling, voornamelijk omdat de teler in het veilingsysteem geen informatie terugkrijgt van de afnemer en al helemaal niet van de consument. ”Die informatie is belangrijk, dus is een samenwerkingsverband met de doorgaans wel goed geïnformeerde handelaar de eerste stap”, stellen de onderzoekers.

 

Het areaal voor siergewassen in Nederland bedraagt bijna 50.000 ha. De helft hiervan is bestemd voor de bloembollenteelt, 35 procent voor vollegrondsteelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten. Sierteelt onder glas beslaat een tiende deel van het totale areaal: 2.428 ha snijbloemen en 1.365 ha potplanten. Zowel het areaal als het aantal bedrijven in het segment snijbloemen daalt flink. Het aantal bedrijven daalde sinds 2000 met 62 procent. De schaalvergroting daarentegen steeg enorm. Volgens het CBS steeg een doorsnee snijbloemenbedrijf naar 3,3 ha, een toename van 74 procent ten opzichte van 2000. Ook de productiviteit steeg flink met 17 procent.

 

Het areaal bloembollen is sinds 2000 met 7 procent toegenomen tot 24.130 hectare. Volgens de Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale wordt in vergelijking met tien jaar geleden 70 procent meer van een hectare gehaald. Nederland is nog altijd de grootste producent van bollen en heeft een marktaandeel van 80 procent. De exportwaarde bedraagt 600 miljoen euro.

Guido Kobessen

Of registreer je om te kunnen reageren.