Home

Nieuws 387 x bekeken 1 reactie

Faunafonds pleit vooor regulering aantal ganzen

Den Haag - Het Faunafonds, het kennis- en adviescentrum voor het beheer van de Nederlandse fauna, ziet het reguleren van het aantal ganzen als enige middel om de overlast voor de landbouw binnen de perken te houden. Die conclusie trekt het Faunafonds na een driejarig onderzoek van Alterra en Sovon Vogelonderzoek.

Een andere inrichting van het landschap beperkt de schade aangebracht door ganzen nauwelijks, blijkt uit het onderzoek. Het niet verbouwen van schadegevoelige gewassen binnen vijf kilometer rond een slaapplaats zou een maatregel kunnen zijn omdat ganzen de afstand tussen slaapplaats en foerageergebied zo klein mogelijk houden, maar volgens het Faunafonds is dit weinig zinvol. "In Nederland is zoveel water dat vrijwel geen enkel landbouwperceel op voldoende afstand van een slaapplaats ligt. Bovendien is het nog maar de vraag of ganzen  daadwerkelijk grotere afstanden zullen vliegen naar aantrekkelijke gewassen”, stelt Henk Revoort van het Faunafonds. Omdat het merendeel van de ganzen ’s zomers en ‘s winters op min of meer dezelfde plaats verblijft, ziet het Faunafonds het verminderen van het aantal dieren wel als een effectieve methode.

Volgens het Faunafonds moet daarom worden overgegaan tot het afschieten van ganzen, het onklaar maken van eieren of het vangen en doden van ruiende ganzen. Welke methode het meest geschikt is, is sterk afhankelijk van de omvang van de populatie, de grootte van het gebied en het seizoen dat de ganzen schade veroorzaken.

Sinds de grauwe gans zich opnieuw als broedvogel in Nederland heeft gevestigd is de populatie sterk toegenomen. Nog niet zo lang geleden trokken de dieren naar hun overwinteringsgebieden in Spanje, maar tegenwoordig verblijft ongeveer 95 procent van de ganzen die in Nederland broeden ook in de wintermaanden in ons land. De ‘blijvers’ veroorzaken een aanzienlijk deel van de winterschade.

Het onderzoek is te raadplegen via de website van het Faunafonds: www.faunafonds.nl.

Tot de kerntaken van het Faunafonds behoren het verrichten van onderzoek naar faunaschade, het adviseren van het Ministerie van EL&I en provincies en het verlenen van tegemoetkomingen bij landbouwschade.

Guido Kobessen

Eén reactie

 • J@gertje

  Dat ganzen al jaren problemen veroorzaken is niets nieuws, net zo min als dat er al jaren onderzoek naar wordt gedaan naar de bekende weg.
  Iedereen kent de problemen, iedereen weet dat er wat aan gebeuren moet.
  Wanneer gaan de ogen van onze politieke bestuurders nu eens open, en wanneer wordt de gans nu eens op de landelijke vrijstelling geplaast, zodat deze het gehele jaar door bejaagbaar wordt zonder allerlei wetjes, regeltjes en papieren rompslomp????

  Groet,
  J@gertje

Of registreer je om te kunnen reageren.