Home

Nieuws 736 x bekeken 1 reactie

Bleker schrapt nationale koppen bescherming Natura 2000

Den Haag - Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw en natuur heeft de regelgeving voor dertien Natura-2000 gebieden aangepast.

De regels voor de gebieden Witte en Zwarte Brekken, Sneekermeergebied, Deelen, Leekstermeergebied, Zuidlaardermeergebied, Eperstroomgebied, Arkemheen, IJsselmeer, Markermeer en IJmeer, Polder Zeevang, Boezems Kinderdijk, Donkse Laagten en Veerse Meer worden versoepeld. Voor de gebieden komen enkele complementaire doelen te vervallen zoals de bescherming van de meervleermuis in de gebieden Deelen, IJsselmeer, Markermeer en IJmeer en de bescherming van de noordse woelmuis in de Witte en Zwarte Brekken en Veerse meer. In totaal gaat het om acht planten- en diersoorten.

Met de versoepelingen geeft Bleker invulling aan zijn tienpuntenplan van september 2011, waarmee het natuurbeleid economische en maatschappelijke ontwikkelingen minder in de weg moet staan. De vereenvoudiging is de uitvoering van het voorstel om de nationale koppen op het natuurbeleid te schrappen.

De versoepeling moet meer ruimte geven voor economische en maatschappelijke activiteiten in de Natura 2000-gebieden. "Het schrappen van de beschermende regels leidt niet tot verarming van de natuur, omdat de bescherming van de planten- en diersoorten waar het hier om gaat ook buiten Natura 2000-gebieden plaatsvindt", zegt Bleker. "Ik wil nuchter met Natura 2000 omgaan, met behoud van Europese bescherming zoveel mogelijk belemmeringen wegnemen. Natuur moet niet iets zijn waar mensen zich aan ergeren, maar natuur is om van te genieten, dat wil ik bereiken."

Siemjan Schenk van LTO Nederland reageert positief. "Hoewel het nog niet duidelijk is welk effect deze maatregel heeft voor de ondernemers, is het signaal dat Natura 2000 niet in beton gegoten is positief", zegt Schenk. Hij hoop dat er ook snel duidelijkheid komt over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), omdat dit duidelijkheid kan bieden voor veel meer ondernemers.

Natuurmonumenten reageert kritisch op de aankondiging van Bleker. "We vragen ons af of dit de goede weg is. We zetten grote vraagtekens bij deze werkwijze. Het opzoeken van de grenzen van de wet kan tot weerstand leiden. Beter is om de regels wat ruimhartiger uit te voeren", aldus een woordvoerder. Natuurmonumenten wijst erop dat de extra maatregelen zijn getroffen omdat er op deze manier extra soorten beschermd konden worden met relatief weinig extra maatregelen.

Natuurmonumenten vraagt zich af of de soorten buiten de Natura 2000-gebieden goed beschermd worden. Afhankelijk hiervan overweegt de organisatie officieel gebruik te maken van de inspraakprocedure.
Welke gevolgen het schrappen van de bescherming voor ondernemers heeft is nog onduidelijk. "Er is effect. Maar hoeveel is niet inzichtelijk, omdat veel beheerplannen voor deze gebieden nog niet af waren. Het is dus moeilijk vergelijken", legt een woordvoerder van het ministerie uit.

Eén reactie

 • Ishtar

  Geweldig, men mag nog blij zijn dat er Europese normen zijn, immers anders had Bleker niets over gelaten van van enige normen en waarden die ooit gesteld waren.
  Natuurlijk laat hij deze kans niet lopen.
  Dat Schenk van LTO positief reageert, moet zijn, dit hadden we overlegd met Bleker en het was ons als LTO nog te weinig.
  Tja ratrace als visie claimen en dat als beleid claimen zal in de geschiedenis boeken geschreven worden voor Bleker, maar ook voor een type als Schenk, met tunnelvisie en racune als drijfveer ipv visie voor Europa.
  Elkaar aanpraten dat ze goed bezig zijn, dat herhalen met hetzelfde slag mensen in een kleine omgeving en dat beleid noemen.
  Mmm. toch stiekem tunnelvisie denk ik.
  Ere die ere toekomst, Bleker heeft gedaan wat er van hem verwacht werd van LTO en lobby qua vee industrie, en waar die enorm enorm van genoten heeft.
  Maximaal ruimte creeëren voor economie in een versmalde tunnelvisie op Europa en de Wereld.
  Onder de banner van christianity, overproductie propageren, kiezen voor een visie van ratrace en pure uitbuiting van natuur en biodiverseit, en uitbuiting van mens en haar gezondheid.
  Ze doen het met plezier, dus ere die ere toekomt, Bleker en Schenk gefeliciteerd !

Of registreer je om te kunnen reageren.