Home

Nieuws 235 x bekeken

‘VN-duurzaamheidstop Rio+20 vastgelopen’

Rio de Janeiro – De concept-eindtekst van de VN-duurzaamheidstop Rio+20 is uitzonderlijk zwak, zegt Eurocommissaris voor klimaatzaken Connie Hedegaard.

De top zal dus volgens haar weinig tot niets bijdragen aan een beter milieu, meer voedselproductie of hogere sociale standaarden. Het doel was te komen tot concrete milieudoelstellingen die vanaf 2015 de Millenniumdoelstellingen vervangen, maar diplomaten uit 190 landen werden het niet over doelen eens.

Net als bij de eerdere milieutop in Kopenhagen in 2009, beschuldigen ontwikkelde landen als Brazilië, India en China ervan hun economische groei te laten prevaleren boven het milieu. Andersom stellen de ontwikkelingslanden dat volgens voorstellen van het Westen hun inwoners in de toekomst eenvoudigweg minder “recht tot vervuilen” krijgen dan de inwoners van de VS, EU etc. Bij gebrek aan overeenkomst over doelstellingen probeerden 77 ontwikkelingslanden onder aanvoering van Brazilië vergeefs te komen tot een fonds van 30 miljard dollar dat minder rijke landen moet helpen de economie te vergroenen.

De Europese Unie probeerde eveneens in een onderhandelingsmarathon te komen tot een deal. De landen beloven daarbij subsidies voor fossiele brandstoffen, jaarlijks 400 miljard dollar waard, af te schaffen zodat biobrandstoffen een kans krijgen. De maatregel had geleid tot een 5 procent kleinere vraag naar fossiele energie en een 6 procent afname van de uitstoot van CO2, aldus het Internationaal Energieagentschap, een organisatie van olie-importerende landen. Olieproducerende landen waaronder Venezuela en Canada lieten het onderdeel uit het communiqué schrappen.

Afspraken over het tegengaan van belastingomzeiling door multinationals en belasting op financiële transacties zijn eveneens uit de tekst geschrapt, volgens milieuorganisaties onder een sterke lobby vanuit het bedrijfsleven. Milieudefensie noemt vooral de invloed van oliemaatschappij Shell in vrijwel alle overleggroepen. De Nederlandse landbouwraad Bart Vrolijk is niet verrast dat de top weinig concrete maatregelen lijkt op te leveren gezien de Eurozone-crisis, aanstaande Amerikaanse verkiezingen en de toenemende invloed van opkomende economieën met soms tegengestelde belangen.

Volgens Hedegaard, die haar onvrede uitte via Twitter, moeten landen dan zelf maar gevolg geven aan de roep om verduurzaming. Een aantal regeringsleiders doet de top vanaf woensdag aan, maar volgens de Amerikaanse speciale afgezant voor klimaatzaken Todd Stern is de kans klein dat onder meer de Franse president François Hollande, de Amerikaanse minister voor buitenlandse zaken Hillary Clinton en de Russische president Vladimir Poetin het akkoord betekenisvol wijzigen.

Of registreer je om te kunnen reageren.