Home

Nieuws 254 x bekeken

Rijk en waterschappen delen kosten waterveiligheid

Den Haag - Het Rijk en de waterschappen gaan de kosten voor de aanleg en verbetering van dijken delen. Vanaf 2014 worden de kosten voor de helft gefinancierd door het Rijk en voor de helft door de waterschappen.

Tot nu toe betaalde het Rijk alle kosten voor hoogwaterbescherming. De periodieke toetsing van dijken en duinen zal niet langer om de zes jaar, maar om de twaalf jaar plaatsvinden. Het wetsvoorstel waarin dit wordt afgesproken is een gevolg van afspraken die het Rijk, provincies (IPO), gemeenten (VNG), waterschappen en de drinkwaterbedrijven (Vewin) vorig jaar hebben gemaakt in het Bestuursakkoord Water.

Of registreer je om te kunnen reageren.