Home

Nieuws 1755 x bekeken 1 reactie

Resistentie blijft ook zonder antibiotica

Utrecht - Het is de vraag of antibioticaresistentie zal verdwijnen, zelfs als het antibioticagebruik helemaal tot nul wordt gereduceerd. Dat zegt Els Broens van het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum in Utrecht.

Broens zegt dat resistente bacteriën ook overleven zonder antibiotica. Broens gaf woensdag op de collegedag van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen een uiteenzetting over  de grens tussen mens en dier bij de verspreiding van antibioticaresistentie. "We moeten bij voorbeeld niet denken dat de biologische veehouderij beter is voor de volksgezondheid."

Marc Bonten van het Universitair Medisch Centrum vulde aan dat de relatie tussen antibioticagebruik in de veehouderij en resistentie bij de mens niet eenvoudig te leggen is. Als voorbeeld noemt hij de aanname dat er een relatie zou zijn tussen het gebruik van avopracine in de veehoudij en vancomycine-resistentie bij de mens. De relatie ligt voor de hand, maar de epidemiologische gegevens geven geen bewijs. Waar veel avopracine werd gebruikt in de veehouderiij werd de resistentie bij de mens niet gevonden. En waar veel resistentie bij de mens voorkwam werd het middel in de veehouderij niet gebruikt.

Dat toont volgens Bonten aan dat het resistentieprobleem veel ingewikkelder is dan soms wordt aangenomen. Bonten zegt dat de veterinaire MRSA-bacterie bij de mens veel minder vasthoudend is dan de humane stam uit ziekenhuizen. "Wie een varkensbedrijf binnenloopt is bijna zeker besmet, als hij buiten komt. Maar een dag later is hij de bacterie vrijwel zeker weer kwijt. Het risico van de veterinaire MRSA is betrekkelijk laag."

Eén reactie

  • zanden

    'We moeten bij voorbeeld niet denken dat de biologische veehouderij beter is voor de volksgezondheid.'
    Dat moeten we nu juist wel doen!
    Bij de topper in de sector als het gaat om gesloten kringloopdenken, de biodynamische veehouderij wordt bij voorkeur niet met antibiotica gewerkt, wordt het natuurlijk gedrag van de nieuwsgierige koe, het behoud van de hoorn ( die zit er toch niet voor niets aan?) en het in zo ruim mogelijke mate beweiden, in acht genomen. vanuit een weten dat dit zowel boer als koe tevreden doet stemmen. Onder deze omstandigheden is de natuurlijke weerbaarheid en gezondheid van de koe veel beter ( preventief beleid) en gaat een melkkoe veel langer mee, omdat ie niet wordt uitgewoond. Misschien geen vetpot, want naar verhouding kleinere veestapel met veel en veel minder inkomenssteun, maar beslist meer arbeidsvreugde, voldoening en ..........maatschappelijke waardering.

Of registreer je om te kunnen reageren.