Home

Nieuws 1333 x bekeken

Rechter bevestigt verkleining bouwblok Brabant

Den Haag - De Raad van State heeft goedkeuring gegeven aan de gemeentelijke uitwerking van de beperking van de bouwblokgrootte voor intensieve veehouderijbedrijven in Noord-Brabant.

De bestuursrechter keurde een bestemmingsplan van de gemeente Roosendaal goed, waarin het bouwblok is beperkt tot anderhalve hectare.

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) had zich tegen de beperking in het bestemmingsplan verzet. Volgens ZLTO moet uitbreiding van intensieve bedrijven tot een omvang van 2,5 hectare nog worden toegestaan, als die oppervlakte nodig is voor aanpassing aan dierenwelzijnseisen.

De gemeente Roosendaal zat aanvankelijk ook op die lijn. Maar toen de provincie Noord-Brabant in 2011 met de provinciale Verordening Ruimte kwam, heeft de gemeente de omvang van het bouwblok voor intensieve veehouderijbedrijven beperkt tot maximaal 1,5 hectare. Op dat moment was de gemeente daartoe nog niet verplicht. De rechter zegt dat ZLTO niet aannemelijk heeft gemaakt dat anderhalve hectare niet voldoende is voor nieuwe bedrijven of uitbreiding. Bovendien zegt de gemeente dat er ruimte is voor maatwerk in specifieke gevallen. De rechter oordeelt dat het bezwaar van ZLTO niet gegrond is.

Of registreer je om te kunnen reageren.