Home

Nieuws 1246 x bekeken

Overijssel wil intensieve bedrijven spreiden

Zwolle - De provincie Overijssel stapt af van het beleid om intensieve veehouderijen te concentreren in landbouwontikkwlingsgebieden. De provincie wil bedrijven nu vestigen op "duurzame locaties, ongeacht waar deze liggen".

Dat stellen gedeputeeerde staten voor aan provinciale staten.

De provincie constateert dat de omvang van de varkens- en pluimveestapel in de afgelopen twintig jaar nauwelijks is veranderd. De verwachting is dat de ontwikkelingen in de komende tien jaar zullen leiden tot minder bedrijven van grotere omvang. Het totaal aantal dieren zal waarschijnlijk gelijk blijven of licht afnemen.

De provincie denkt dat op 800 tot 1.200 locaties intensieve bedrijven zullen worden beëindigd. Op ongeveer de helft van die locaties is genoeg milieuruimte voor de vestiging van nieuwe grotere bedrijven.

De provincie loopt vooruit op het voornemen van het rijk om de Reconstructiewet in te trekken bij de wijziging van de Wet op de Inrichting van het Landelijk Gebied (WILG). Het beleid is niet langer gericht op concentratie van veehouderij in zogenoemde landbouwontwikkelingsgebieden, maar op de ontwikkelingen van intensieve veehouderij op zogenoemde bestaande duurzame intensieve veehouderijlocaties. Tegelijk moet op een deel van de huidige bedrijfslocaties de ontwikkelingsmogelijkheid worden beperkt. Als een bedrijf is beëindigd, moet in overleg met de gemeente ook de ontwikkelingsmogelijkheid op die plek worden beëindigd.  Daarnaas wil de provincie op een aantal plekken, waar nu nog geen intensieve veehouderij bestaat, de mogelijkheid bieden voor de ontwikkeling daarvan. "Er zijn veel locaties in Overijssel waar nu geen intensieve veehouderij is, maar die hiervoor wel geschikt zijn", aldus de provincie.

Of registreer je om te kunnen reageren.