Home

Nieuws 1173 x bekeken 1 reactie

Nitraatnorm grondwater niet gehaald in zand- en lössgebieden

Den Haag – Het nitraatgehalte in het bovenste grondwater is in zand- en lössgebieden nog ruim boven de norm van 50 milligram per liter. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in de Evaluatie van de Meststoffenwet 2012.

Op zandgrond is het nitraatgehalte gemiddeld 70 mg/l, op lössgronden is het 80mg/l.  In de klei- en veengebieden wordt de norm met respectievelijk 35 mg/l en 9 mg/l ruim gehaald. In het zuidelijke zandgebied ligt de nitraatconcentratie rond de 100 mg/l, in de andere zandgebieden rond de 50 mg/l. Sinds 2003 neemt het nitraatgehalte in het grondwater nauwelijks af.

Veebedrijven  met derogatie voor het gebruik van 250 kilogram stikstof uit dierlijke mest op alle grondsoorten gemiddeld genomen voldoen aan de norm van 50 mg/l. Bij akker- en hokdierbedrijven liggen de concentraties gemiddeld 1,5 tot 2,5 keer hoger dan bij melkvee- en derogatiebedrijven.

Op basis van modelberekeningen verwacht PBL dat het gemiddelde nitraatgehalte in het gehele zandgebied na het vierde actieprogramma, dat loopt tot en met 2013, zal uitkomen op 50 mg/l. In het zuidelijke zandgebied is dit 70mg/l. Een verder korting op de stikstofgebruiksnormen voor uitspoelingsgevoelige gewassen zal volgens PBL, mede door het geringe areaal, maar een beperkte aanvullende verbetering opleveren. Om toch te voldoen aan de eisen ziet PBL meer in de aanleg van natte bufferstroken, zuiveringsmoerassen en precisielandbouw.

PBL constateert dat Nederland steeds efficiënter om gaat met mineralen. De belasting van het oppervlaktewater vanuit de landbouw is in twintig jaar met 25 procent gedaald voor stikstof en met 10 procent gedaald voor fosfaat. De belasting van oppervlaktewater vanuit andere bronnen is nog meer gedaald. PBL heeft geen effect van het mestbeleid op de bodemvruchtbaarheid vastgesteld. “Gewasresten zijn in de meeste bouwplannen een veel grotere bron van organische stof dan dierlijke mest”, aldus PBL.

De evaluatie van PBL vormt de wetenschappelijke basis voor een nieuw derogatieverzoek dat Nederland zal doen voor het vijfde actieprogramma nitraat, voor de periode 2014- 2017. Het ministerie van landbouw heeft al aangegeven dat in het nieuwe mestbeleid in ieder geval extra aandacht komt voor het zuidelijk zandgebied en de lössregio, omdat de grondwaterkwaliteit daar nog niet goed is. Om hier verbeteringen te boeken zijn volgens het ministerie extra maatregelen nodig. ELI zet hierbij onder andere in op efficiënter benutten van mineralen zonder het verlagen van gebruiksnormen.

Eén reactie

  • derikx

    als startend ondernemer wordt ik en mijn collega`s gestraft voor de praktijken die in het verleden hebben plaatsgevonden. het is natuurlijk waanzin om te denken dat iets wat tot 30 jaar geleden heeft plaatsgevonden in 10 jaar tijd kan worden opgelost. het feit dat de waardes zakken zegt naar mijn mening genoeg ver de normen. deze zijn laag genoeg om in dezelfde periode als het probleem is veroorzaakt ook wel weer is opgelost

Of registreer je om te kunnen reageren.