Home

Nieuws 1110 x bekeken 1 reactie

Meer onderzoek nodig naar verband neonicotinoïden en bijensterfte

Wageningen - Er moet meer onderzoek gedaan worden naar de effecten van neonicotinoïden op het gedrag van bijen in het veld. Dit blijkt uit een publicatie van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (Efsa).

Efsa concludeert ook dat in sommige gevallen de geteste concentraties relevant zijn voor veldsituaties in Europa. Uit gegevens van Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) blijkt dat dit voor Nederland niet het geval is. In Nederland zijn de in het veld te verwachten concentraties lager dan die waarbij in het onderzoek effecten waargenomen zijn.

Op basis van de huidige gegevens is volgens het CTGB geen causaal verband aan te tonen tussen het gebruik van neonicotinoïden in Nederland en bijensterfte. Wel blijft het CTGB alert op nieuwe wetenschappelijke inzichten op dit gebied.

Eén reactie

  • edzes

    ik vind dit een verwarrend bericht voor een buitenstaander,
    de eerste reatie van burgers en kamerleden is het onderzoek zal wel weer gemanipuleerd zijn ,de bijendiscussie in de tweede kamer was een modderbadgevecht, de comm toelating werd door het slijk gehaald
    zonder inhoudelijke discussie.
    hou daar rekening mee.daniel.

Of registreer je om te kunnen reageren.