Home

Nieuws 2026 x bekeken

'Maatschappelijke problematiek dierenwelzijn neemt toe'

Den Haag - De maatschappelijke problematiek over dierenwelzijn bij productiedieren zal in de toekomst nog belangrijker worden. Dat concluderen onderzoekers van het Athena Instituut.

In opdracht van het ministerie van landbouw deed het instituut onderzoek naar de morele opvattingen in Nederland over de omgang met dieren op dit moment en in de toekomst.

"De spanning tussen de vele positieve ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en de ontwikkelingen op de mondiale markt zal voor meer maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn zorgen", concluderen de onderzoekers.

De onderzoekers constateren dat de welzijnsproblematiek bij particulier gehouden dieren zal afnemen, al blijft de fokkerij op specifieke productie- of uiterlijke eigenschappen aandacht vragen. Ook is er sprake van groeiende vervreemding van de professionele dierpraktijken en verdere vermenselijking van het dier.

Door toename van internationale transporten van vee zal de maatschappelijke aandacht hiervoor ook toenemen. De aandacht voor genetische modificatie bij dieren zal afnemen, gezien het restrictieve beleid hierin, aldus de onderzoekers.

94 procent van de ondervraagden vindt het stoppen van lijden de belangrijkste legitimatie voor het doden van een dier. 84 procent vindt dat een dier ook gedood mag worden als het een gevaar vormt voor de mens. De helft van de ondervraagden vindt het acceptabel dat dieren gedood worden voor voedsel.

De nulmeting over de maatschappelijke visie op dierenhouderij speelt een rol bij het bepalen van het beleid op dier- en veehouderijbeleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.