Home

Nieuws 2852 x bekeken 93 reacties

Kabinet: antibioticagebruik moet met 70 procent omlaag

Den Haag - Het kabinet legt de lat voor het terugschroeven van het antibioticagebruik nog een stukje hoger. In 2015 moet de reductie 70 procent bedragen.

Dat melden minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Henk Bleker (landbouw). Oorspronkelijk moest in 2013 een halvering van het gebruik zijn gerealiseerd. Aan die doelstelling wordt weliswaar vastgehouden, maar daar mag het volgens de bewindslieden niet bij blijven.

Uit een recent uitgebracht rapport blijkt dat vorig jaar het gebruik met 32 procent is gedaald. Voor antibiotica die kritisch zijn in verband met toepassing in de humane gezondheid is de daling nog wat groter.

Sinds september dienen de intensieve sectoren hun antibioticagebruik centraal te registreren bij de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDA). Melkvee- en rundvleesbedrijven volgen in de tweede helft van dit jaar. Via de SDA kan het antibioticagebruik nauwkeuriger in beeld worden gebracht en zijn maatregelen voor terugdringing effectiever.

Laatste reacties

 • bankivahoen

  Zou ook moeten gelden voor humaan gebruik! Raar dat daar niet over gesproken wordt! Gek dat wakker dier en kornuiten niet willen dat dieren humaan behandeld mogen worden net als de mens!

 • politiek

  Het is maar goed dat er iets is als wakker dier. Als ik de reactie lees van bankivahoen dan beseft hij nog niet welke rampzalige gevolgen onverantwoord antibioticagebruik heeft door de veehouderij. MRSA, ook de veehouderij dient zijn verantwoording te nemen. Jammer dat weer de rundveehouderij later als varkens en kippen aan doelstellingen behoeven te voldoen. Bestuurders van (Z)LTO met een rundveehouderij belangenbehartiging falen mijn inziens weer in verantwoording nemen.

 • bankivahoen

  Politiek@,ik besef beter als wie ook dat we zo min mogelijk antibiotica horen in te zetten,daar gaat het ook niet om. Maar durf eens dieper op mijn vorige reactie in te gaan.Dat is lastiger ,of niet soms?

 • politiek

  @ Bankivahoen. De veehouderij (Z)LTO en mogelijk ook politieke partijen als CDA en VVD , dient ZELF zijn verantwoording te nemen. Waarom moeten die toch telkenmale op de gevaren van teveel antibioticagebruik, hormonengebruik, en mogelijk ook situaties als de Q koorts wakker geschut worden door organisaties als wakker dier. Bankivahoen , is het economisch of financieel belang nu echt zo groot voor de sector dat gezondheidsbelang van mensen het onderspit moeten derven en dat moeten betalen met de eigen levens, kankersoorten, gebooorteafwijkingen bij kinderen?? Ik beschouw het als een zeer grote zwakte van de sector dat dit onderwerpen zijn waar je eigenlijk niet over mag praten , want dan wordt men boos. Inderdaad, ik zie het als een zwakte van de sector rundveehouderij dat die pas later aan die vermindering van antibiotica doelstellingen behoeft te voldoen. Een sportieve sector die zijn consument recht in de ogen wil kijken zou dat zelf niet moeten willen.

 • W Geverink

  Gelijk heb je Bankivahoen. Er is niets mis met het verlagen van het antibioticagebruik. Ik wil jullie er echter wel op wijzen dat een ieder die een potje met antibioticapillen overgebleven van een onafgemaakte kuur achter het spiegel in de badkamer heeft staan ook medeverantwoordelijk is voor het ontstaan van resistente pathogenen.

 • bankivahoen

  Dat bedoel ik nou met inhoudelijk reageren W Geverink@.Het heeft niks te maken met financieel gewin Politiek@,het heeft er mee te maken dat agrariers ECHTE dierenvrienden zijn die hun dieren alle liefde willen geven en als dat betekent dat bij zieke dieren ooit een pilletje nodig is dan is dat zo!En van mij mag je er zoveel over praten als je wil,wij hebben niets te verbergen! Wel is het zo dat ook jij niet met harde bewijzen kan komen als je over kanker en geboorte afwijkingen begint,of het moet zijn dat je er Tilburgse wetenschappers bij haalt. ( beetje flauw geef ik toe !) Wat ik er mee wil zeggen is dat je je verhaal echt niet sterker maakt door deze woorden te gebruiken.

 • politiek

  Beste Geverink. Ik snap niet wat u bedoelt te zeggen met dat potje pillen achter de spiegel in de badkamer. Zoek je misschien een excuus voor het antibioticagedrag van de veehouderij??.

 • politiek

  Beste Bankivahoen, dat zijn niet mijn woorden maar dat is de mening van Ministerie van Landbouw afdeling consumentenbescherming. Die gebruikt de letterlijke woorden over de gevaren naar kankersoorten en geboorteafwijkinen bij kinderen. Beste Bankivahoen, volgens artikel 10 van Wob, tweede lid, aanhef en onder b) is bepaald dat economisch belang of financieel belang van de Staat belangrijker kunnen zijn als het verstrekken van gegevens. Ik heb dus duidelijk moeite met die regeling als volksgezondheid in het geding is.

 • mtsvanaaken

  beste politiek, dus als ik het goed begrijp, als wij het ab-gebruikt decimeren, gaan jullie niet meer naar het buitenland op vakantie, komen er geen buitenlanders uit de zuidelijke lidstaten hierheen en eten jullie alleen gegarandeerd nedelands eten? geloof daar niks van. Ik ben er wel van overtuigd dat we terug moeten. Ik las van de week een artikel over resistente gonorroe. Dat komt volgens mij echt niet door de veehouderij!

 • politiek

  Beste mtsvanaaken. Vermindering van antbioticagebruik en het NIET meer gebruiken van derde en vierde rangs antibioticaheeft vooral te maken met MRSA. Dus dat de mens indien deze ziek wordt, nog beter gemaakt kan worden met medicinering en dus niet alles resistent is, en niet besmet geraakt . Er zijn voor niets isoleercellen in het ziekenhuis voor vooral patienten uit de agrarishe sector om die af te zonderen van de andere patienten in het ziekenhuis ter bescherming van die andere patienten dus. Uw voorwaarde die u steld , om antibioticagebruik pas te verminderen beschouw ik als een belediging van de huidige slachtoffers.

 • Fleur de lille

  Beste lezers
  Humaan en veterinair gebruik van antibioticagebruik in Nederland vergelijken gaat niet op.
  Uit de SDA rapportage spreekt een dierdagdosering van meer dan 100 dagen bij rosérundveehouderijen, GEMIDDELD!
  Dat is van elke drie dagen 1 dag AB.
  Waar in de humane sector kom je dit tegen? Geloof me dat komt nergens voor.

  Elke onafgemaakte kuur werkt AB resistentie in de hand (badkamer). Maar het aantal dieren in vergelijking met het aantal mensen dat AB krijgt is zoveel groter dat de impact hiervan op resitentievorming ook niet te vergelijken is. Daarnaast zijn er wel reductiedoelen gekomen maar nergens wordt het aantal onafgemaakte kuren in de veehouderij nog geregistreerd.
  Daarnaast komt mest inclusief antibioticaresten (70%)in de leefomgeving terug via bemesting en mestverwerking. Hierop is geen controle.
  Eindelijk neemt de politiek verantwoordelijkheid richting de veehouderijen en laat het niet aan de sector zelf. Nu doen ze het ook op een terrein waar een werkelijk bedreiging van uit gaat.

  Schippers en Bleker: eindelijk wordt er goed werk geleverd dat de volksgezondheid ten goede komt.

 • Mozes

  Derde en vierde RANGS antibiotica? Daar moeten we inderdaad zo snel mogelijk mee stoppen!

  Het gebruik van de derde en vierde generatie antibiotica is in de melkveehouderij al per 1-1-2012 gestopt. Dat de melkveehouderij de registratie wat later op orde heeft ligt niet aan de melkveehouderij maar aan het PVV. Het aantal melkveehouders is vele malen groter dan alle andere veehouders samen. Bij het PVV kon men de administratie niet aan. Omdat daarnaast het antibioticagebruik in de melkveehouderij veel lager is (ongeveer vijf maal lager) dan in andere sectoren heeft men de melkveehouderij een half jaar uitstel gegeven.

 • niek brabant

  beste mensen, antibiotica reductie ok.
  maar denk niet dat je dan de resistentie opgelost hebt.
  de grootste besmetter zelf is de mens (rond de 80 %).
  dan heb je nog de omgeving (ja ook midden in Amsterdam).
  en ongeveer 10 % veehouderij, dus als je al het vee wegneemt heb je nog ongeveer 90 % over. probleem opgelost ? Nee.
  niet zo kortzichtig denken dat alleen de veehouderij de schuld heeft is denk ik veel belangrijker. je zult dat samen moeten aanpakken. mens en dier.

 • bankivahoen

  Humaan en veterinair gebruik antibiotica vergelijken gaat niet op Fleur@ ??Volgens vele geleerden wel !Maar dat past niet in je straatje omdat je tegen dierlijke productie bent en dus tegen voedselproductie op zich!Aan je gegevens te zien heb je geen inhoudelijke kennis en gegevens ter beschikking.Jammer maar laat de discussie dan aan direct betrokkenen.
  Ieder kuurtje in de agrarische sector wordt natuurlijk WEL afgemaakt,wat een leugen door te stellen dat dat niet zo is !
  Er is al een grote reductie in 2011 gerealiseerd door de sector,dat zal dit jaar weer gebeuren,dat wil ook iedereen inclusief de agrariers! Je mag ook gerust een compliment aan de sector maken ipv destructief te discusieren .
  Zou je het over je hart krijgen Fleur@?

 • agratax2

  @politiek 0:23. Hebt u wel eens in een minder ontwikkeld land een antibiotica kuur gehad? Vermoedelijk niet want dan zou u weten, dat je als mens daar een mix krijgt van tig verschillende antibiotica 's, zodat er altijd wel een tussen zit die werkt. En de anderen wat doen die? Geen idee en niet van belang. @Fleur de Lille. Wat wij ook doen in Europa het resistentie probleem zullen we niet meer oplossen, hooguit vertragen want resistente organismen kunnen we niet bestrijden. Ontstaat resistentie niet in het westelijk deel van de aarde dan wel in het arme zuidelijke deel en we vliegen met mens en voedsel en dus ook resistente bacteriën heen en weer. Ik wil hier niet mee zeggen, 'Doe maar niets'. Ik denk dat het alleen erg oneerlijk is om altijd maar weer een zondebok te zoeken in de hoek van de nationale voedselproductie, als of micro organismen onze grenzen niet passeren en we dus een schoon eiland Nederland kunnen creëren. Laten we als bevolking onze hand in eigen boezem steken en na gaan hoe we zelf mee kunnen werken aan terug dringen van de resistentie vorming, zonder schuldigen te zoeken zodat we zelf schoon gepleit zijn.

 • Mozes

  Fleur de Lille, u bent niet goed geïnformeerd. De Nederlandse politiek stelt alleen DOELSTELLINGEN waar iedere individuele veehouder op afgerekend wordt. Hoe aan deze doelstellingen voldaan wordt laat men juist aan de sector zelf over. In Denemarken daarentegen worden antibiotica REGELS opgesteld zonder duidelijke doelstelling waar men per individuele veehouder op afgerekend wordt. De verwachting is dat de Nederlandse aanpak een grotere
  reductie zal opleveren dan in Denemarken.

 • politiek

  @ agratax1. Ik begrijp niet waarom u minder ontwikkelde landen erbij wilt gaan halen om blijkbaar het antbiotica/hormoongebruik veehouderij ( Nederland) te rechtvaardigen. Dat doe ik dus inderdaad niet. Nederlandse veehouderij moet zelf zo volwassen zijn om open en transparant over dit onderwerp te communiceren. Verwijzen naar minder onderwikkelde landen kun je geen rechten aan ontlenen en geeft je schuld aan. Probeer voorop te lopen i.p.v. achter die minder ontwikkelde landen aan!!!!!!

 • politiek

  @ Mozes. U geeft aan in #12 dat het aan PVV ligt dat DOELSTELLINGEN niet gehaald worden. Het PVV beschouwd u dat als overheid of als belangenorganisatie ?. Mijn inziens was in eerste instantie voor alle sectoren , dus inclusief rundveehouderij doelstelling hetzelfde. Hoe weet u overigens dat rundveehouderij minder antibiotica verbruikt als men de registratie nog niet op orde heeft , zoals u zelf aangeeft. Inzake derde en vierde generatie antibiotica heeft u gelijk. Die moet men reserveren voor de mens om daar succesvol ziektes mee te kunnen genezen. Vaak grijpt men daar ook naar omdat die eerste en tweede generatie antibiotica geen succes meer gaf. Ook niet met een schepje meer. Groeistimulering in veehouderij middels continu antibiotica/hormoon gebruik kan zo misschien ook geschiedenis gaan worden.

 • Mozes

  Politiek, als u de informatie hier op de site goed leest kunt u weten dat de doelstelling juist wel gehaalt wordt! De overheid heeft alleen besloten om de doelstelling tot 2015 te verhogen van een reductie van 50% naar 70%.

  Het valt mij op dat u achter ieder onderwerp een kwade wil probeerd te bedenken. U lijkt Wilders wel die ook voor ieder probleem een kwade persoon, groep of organisatie weet aan te wijzen.

 • politiek

  Mozes, sorry hoor maar ik kan nergens lezen dat doelstellingen gehaald worden. Ze worden nog wat aangescherpt en dat zal ongetwijfeld zijn reden hebben. Overigens zijn minister Edih Schippers ( volksgezondheid) en staatstsecretaris Henk Bleker ( landbouw ) GEEN lid van de PVV. Nadat men excuses zoekt achter de PVV ( Productschap), achter minder ontwikkelde landen , wordt er nu dus ook nog door je de andere PVV erbij gehaald. Beter kan men gewoon open en transparant worden inzake antibiotica/ hormoongebruik en aan de slag gaan om doelstellingen te halen. Zonder deze dus door geldelijk gewin deze creatief door te mengen. Onderzoekingsrapporten/uitslagen moeten niet voor niets in de doofpot blijven.

 • agratax2

  @Politiek. Dat ik ontwikkelingslanden hierbij betrek heft niets met rechtvaardigen te maken. ik heb alleen willen aangeven dat we onze 'oude' antibiotica soorten daar afleveren als mix voor menselijke consumptie. Het heeft te maken met de hypocriete benadering van de politiek. Hier liefst op een nul grens gaan zitten met alle risico van dien en eventueel producten en mensen besmet met resistente micro organismen uit die landen toelaten. Besmette mensen kunnen in mijn ogen ook de vakantiegangers en zakenlui zijn die daar geweest zijn.

 • vraagteken

  Politiek, de doelstelling voor 2011 was 20% reductie en die is met 32% ruim gehaald. wat als we straks de 70 % halen moeten we richting de 100 % oftewel zodra een dier ziek is direct maar afvoeren. dan komt er wel weer kritiek op het teveel aan veetransport.

 • ruben1979

  @politiek, ik zie u nu al een paar keer antibiotica en hormoongebruik in een adem noemen terwijl er bij mijn weten geen hormonen meer worden gebruikt om de groei te bevorderen bij dieren, dat dit vroeger (15 tot 20 jaar terug) wel zo was is een feit.ten aanzien van ab gebruik kan ik alleen voor mijn eigen sector (vleeskuikens) praten, maar zie in de humane geneeskunde nog steeds dat artsen zonder enige vorm van onderzoek 'lukraak' een medicijn voorschrijven terwijl bij ons niet behandeld word voor er gedegen onderzoek is gedaan naar de gevoeligheid van een bepaald ab.

 • politiek

  @ Ruben1979, Inderdaad doel ik heel vaak op het hormoongebruik in de sectoren veehouderij. ( ook de rundveehouderij dus) Zoals u aangeeft was dat een 20 tal jaar geleden ,,legaal,, toegestaan. Die creatievietijd begon vaste structuren te krijgen in de periode erna. Ik doel dus op het tijdperk erna. In dat kader heb ik middels een Wob verzoek een hoop gegevens opgevraagd bij de overheid. Ook van een goed jaar geleden. Vooralsnog zonder resultaat. Het verstrekken van de gevraagde informatie weegt niet op tegen de economische of financiele belangen van de Staat. Mijn inziens zijn is echter volksgezondheid belangrijker als het niet verstrekken van de gevraagde gegevens. Openheid en transparant dus. Tevens worden er ook door dezelfde overheid , afdeling consumentenbescherming verbindingen getrokken naar kankersoorten bij mensen en geboorteafwijkingen bij kinderen. Inzake de creatieviteit bij antibioticagebruik in de veehouderij heb ik onlangs ook gelezen dat men behoorlijke hoeveelheden antibiotica ,, onderschept,, heeft . Vaak, of misschien altijd is geldelijk gewin hierin de motivatie denk ik.

 • ruben1979

  @ politiek, over het hormoongebruik weet ik ook niet alles maar hormonen in de pluimveehouderij zijn mij niet bekend. Wel is bekend dat er gevaar bestaat op kanker als er bv clembutorol gebruikt wordt.ten aanzien van grote hoeveelheden onderschepte antibiotica kan ik alleen maar zeggen oppakken en veroordelen die mensen, maar het mag niet zo zijn dat de vele goedwillende mensen in onze sector weer de dupe worden van een paar 'cowboys'.
  En nogmaals als ik kijk hoe er in elk geval in de pluimveehouderij met antibiotica wordt omgegaan (echt gedegen vooronderzoek voor behandeling) kan de humane sector daar een puntje aan zuigen.
  Als ik bedenk dat b.v. ESBl's volgens velen alleen uit de pluimveesector komen en ik mij hier een half jaar terug als vleeskuikenhouder op heb laten onderzoeken, dan is het toch wel heel vreemd dat ik ze niet bij mij draag.

 • politiek

  @ ruben1979, zoals ik eerder aangaf is MRSA en waarschijnlijk ook ESBL en mogelijk ook de Q koorts bacterie gevaarlijker voor de mensen in onze maatschappij met minder weerstand. Denk aan ziekenhuizen, verzorgingshuizen of als gevoeligere mensen voor deze besmettingskans in de buurt komen van besmette veehouderijen. Eigenlijk altijd is de agrarisch ondernemer zelf wel bestand tegen die besmettingsvorm en als hij/zij drager is dan wel zonder gezondheidsproblemen. Als agrarische sector kun je echter dan GEEN standpunt innemen van dat men geen verantwoording heeft hierin. Doodgewoon zeggen dat slachtoffers ( ook dodelijk) pech hebben gehad is niet correct. De ,, moderne ,, ziekteverschijnselen worden ook zeer vaak en steeds meer in relatie gebracht met voeding. (Voedsel)veiligheid is voor de toekomst van de Nederlandse sector misschien nog wel belangrijker als alle andere eisen bij elkaar. Zoals milieu eisen, welzijn dieren , prijs van product in de winkel.

 • bankivahoen

  Het voedsel is nog nooit zo veilig geweest als in deze tijd,vooral producten uit Nederland. Toch zal het nooit goed genoeg zijn! Maar vele critici tegen de landbouw hebben er geen erg in dat net als alle andere 'handjesberoepen' ook deze door overregulering het land wordt uitgejaagd.Met dank aan alle roeptoeters aan de zijkant.

 • politiek

  hopenlijk is het voedsel dus in 2015 nog veiliger en mag ik hopen dat ik dus gewoon de gevraagde gegevens inzake hormoongebruik gewoon mag ontvangen. Open en transparant dus naar ieder.

 • W Geverink

  Ik denk niet dat je ooit documentatie over het hormoongebruik zult ontvangen. De VWA controleerd alle dieren die geslacht worden en als iemand verboden stoffen gebruikt wordt ie gegarandeerd gepakt. Die persoon is zo goed als boer af! Op die manier is het overbodig om personeel in te zetten om vragen te beantwoorden van personen zoals jij die toch met geen mogelijkheid tevreden te stellen zijn. Wat reactie #7 betreft weet je donders goed wat ik bedoel. Of is dat voor Politiek toch een beetje te hoog gegrepen. Lees #5 anders nog een keertje na.

 • bankivahoen

  Zo is het maar net W Geverink@.De persoon is nou eenmaal nooit tevreden te stellen.Hij legt een link tussen bovenstaand onderwerp en hormoongebruik? Ik kan hem of haar niet volgen.Er is geen boer die nog hormonen gebruikt ,al jaren niet.Hij zou publiekelijk aan de schandpaal genageld worden.
  Het is de tegenwoordige tijd dat we met steeds meer mensen te maken hebben die zich niet lekker in hun vel voelen.Ze gaan overal tegenaan
  schoppen om frustraties die deze lastige tijd met zich meebrengt af te reageren.Mensen kunnen de luxe niet meer aan en gaan zich tegen elkaar richten. Er zijn ook diersoorten die die nijging hebben. Het lijkt wel of sommigen er door besnuffeld zijn!

 • Fleur de lille

  @bankivamoen
  Hierbij wil ik alle veehouders en veeartsen die meegewerkt hebben aan de reductiedoelstellingen een GROOT compliment geven.
  Wat er er echter onder verscholen ligt is de onjuiste drijfveer. De sector handelt pas nadat eisen door de centrale overheid zijn opgelegd. Dan komt er ook nog een periode van uitstel. Dit moet je als sectoren in de veehouderij, veterinaire gezondheid en humane gezondheid niet willen.
  Overigens is er geen woord gelogen want als u een rapportage kent over de vracht van antibiotica die via mest in de leefomgeving van mens en dier komt mag u hem hier publiek maken. Ik ben zeer benieuwd waar u mee gaat komen.
  Waaruit maakt u op dat ik tegen een vorm van veehouderij ben? U wilt me in een hokje stoppen maar weet niet in welke. Dat snap ik wel maar hoeft niet want ik steun dagelijks veehouders op hun verzoek in hun moeizame ontwikkeling naar een duurzamer veehouderij.
  Mijn achtergrond is humane gezondheid met een persoonlijke en beroepsmatige betrokkenheid bij grootschalige veehouderij.
  Sterkte in deze moeilijke tijd.

 • politiek

  Beste bankivahoen en Geverink. Een manier om hormoongebruik te verdoezelen is ook om uitslagen te laten verdwijnen of vernietigen. Uiteraard kun je ze dan ook niet meer ontvangen middels een Wob verzoek. Van wie dit innitiatief uitgaat van het laten verdwijnen of vernietigen van uitslagen, karkassen, monsters en monsterbegeleidingspapieren weet ik ook (nog) niet. Eerst dien ik dus het proces door te lopen inzaken dat Wob verzoek. Zoals gezegd , economisch of financieel belang van de Staat prevereerd (nog) indeze. Bezwaar is aangetekend omdat ik vind dat volksgezondheid belangrijker is. Hopenlijk zijn jullie het met me eens , of willen jullie economisch belang laten preveren???.

 • W Geverink

  Beste Politiek. Wat jij wil zeggen is ook al zijn alle testen van de VWA negatief dan zijn ze nog steets positief want dan liegen ze. De VWA werkt niet voor de slachterij of voor de boer maar voor jou, de consument!

 • politiek

  Beste Geverink. Dat is niet juist zoals u het steld. Of die uitslagen positief of negatief zijn inzake die hormoononderzoeken weet ik niet en heb dus alles opgevraagd middels een Wob verzoek. Tevens weet ik ook niet voor wie de VWA werkt. Ik mag aannemen voor zowel slachterij, de boer alsook de consument. Je kan pas oordelen of uitslagen negatief zijn als je die mag inzien/ontvangen. Zoals gezegd, economisch of financieel belang van de Staat prevereerd nog indeze om de uitslagen niet te geven.

 • W Geverink

  De VWA werkt NIET voor de slachterij en niet voor de boer. De VWA kan er wel voor zorgen door kennis van de regels dat een slachterij bijvoorbeeld kan voldoen aan de eisen zodat ze bijvoorbeeld exportwaardig worden. De VWA's verantwoordelijkheid is dat het product wat de slachterij verlaat veilig is voor de consument.

 • Fleur de lille

  @politiek
  Het is wonderlijk dat je aan een ondernemer de morele keus voorlegt of hij zijn ondernemerschap of volksgezondheid het belangrijkste vind. Het primaire doel van een ondernemer is geld verdienen en niet bewaken van volksgezondheid. Voor bewaken van gezondheid van het volk is er een centrale overheid met haar ministerie van VWS, regionale gezondheidsdiensten, laboratoria, RIVM, inspectiediensten en een heel netwerk van zorginstellingen.
  Het gaat momenteel nog mis doordat de humane sectoren en veterinaire sectoren vanuit geheel verschillende perspectieven werken. Dit komt doordat de mens (nog) niet als productie-eenheid wordt gezien. Een dier in de veehouderij is een productieeenheid. Hierdoor is behandeling van dieren in een grote populatie ook gericht op het behoud van de productieenheid en niet primair op de gezondheid van het dier. Dit maakt dat er koppelbehandeling en geen isolatie plaats vindt bij grote dieraantallen. Dit werkt antibioticagebruik bij deze grote aantallen in de hand.
  Melkveehouderijen zijn al heel lang heel ver met antibioticavrije dierhouderij. Dit hangt samen met de strenge eisen van zuivelverwerkers.
  Kan iemand van de veehouders hier een verklaring geven voor het grootverbruik van antibiotica in de opfok van jongvee in de rundveehouderijen in Nederland?

  Wij laten onze mensenkinderen toch ook niet 100 dagdosering per 365 dagen slikken om gezond te blijven? Waarom gebeurd dit op deze bedrijven nog wel?

 • Fleur de lille

  Iemand hier al een antwoord op mijn vraag over antibioticaresten in mest?
  In het kader van VRE's zal hierop toch snel een reactie uit de sector, het CVI,de WUR, GD of Utrecht moeten komen anders voorspel ik de volgende golf van verontwaardiging in onze maatschappij binnenkort. De link van VRE's en de veehouderij is nog niet aangetoond maar het vermoeden wordt wel steeds sterker omdat het gaat om resistente enterococcen.

 • politiek

  Veel resten van antibiotia verlaten het lichaam middels urine en mest zover ik weet. Tevens worden er delen opgeslagen in vooral de vetten in melk en vlees en komen zo weer directer ter beschikking voor de mens. Bij hormonen ligt het % wat opgeslagen wordt in de vetten (vooral niervet) aanzienlijk hoger als bij antibiotica en zijn dus ook nog zeer lang aan te tonen. Uiteraard komen ook die weer ter beschikking van de mens.

 • ruben1979

  @Fleur, onze mest wordt verbrand in de biomassa centrale in Moerdijk, hier wordt groene stroom van gemaakt.
  @politiek, je pint je vast op een Wob, maar gewoon andwoord van een aantal ondernemers hier in dit forum word niet geloofd.
  @Fleur en politiek, ik heb de laatste dagen al enkele malen een uitnodiging gedaan aan mensen op deze site om persoonlijk te komen kijken bij ons op het bedrijf, zodat ik helder en duidelijk kan laten zien en uitleggen hoe we het werkelijk doen, ook jullie nodig ik uit voor deze kennismaking met mijn sector en mijn verhaal (een eerlijk verhaal)

 • politiek

  @ Ruben1979. Een Wob verzoek doe je pas als het op de normale manier om aan gegevens te komen niet lukt. Het zou niet nodig moeten zijn daar inderdaad een Wob voor te gebruiken om aan gegevens te komen en inderdaad uw opmerking dat ik de antwoorden van een aantal ondernemers op dit forum niet geloof is ook correct. Uw uitnodiging neem ik aan onder voorwaarde dat u zich ook verdiept waarom het financieel of economisch belang van de Staat belangrijker is als openheid en transparantie inzake voedselveiligheid. Ik zal mijn woorden staven naar u met schriftelijke brieven. Communicatie met Productschap, NVWA, Europese Commissie Voedselveiligheid, en meerdere Nationale en Internationale rapporten. ( Ook vertrouwelijk)

 • Mozes

  Fleur de Fille, het probleem van antibioticauitscheiding doet zich niet alleen voor in de veehouderij maar ook in de humane sector. Hoeveel antibiotica zit er in het rioolwater van een ziekenhuis? En mensen die thuis een antibioticakuur volgen? Het rioolwater met antibioticaresten komt in het oppervlaktewater terecht.
  Het probleem van antibioticauitscheiding is dus een breed probleem waar ik voorlopig geen andere oplossing voor zie dan zo weinig mogelijk te gebruiken. Daar zijn we in de veehouderij dan ook hard mee bezig.

 • Fleur de lille

  Ziekenhuizen hebben een puntbron en deze worden aankomende jaren voorzien van een afvalwaterzuivering om antibiotica te filteren. Hiervan is al een goedwerkend systeem in werking in een groot ziekenhuis. Natuurlijk is beperkt antibiotica gebruik in andere sectoren dan de veehouderij nodig. De trend dat een veehouder zelf de dosering kan bepalen en kiezen gaat onder invloed van de gezondheidsplannen veranderen. Hiermee komt automatisch een cultuurverandering bij veeartsen en veehouders op gang.
  AB worden dan niet meer als een noodzakelijk voedingssuplement maar individueel behandelmiddel ingezet.
  '...In elke sector is er een grote groep bedrijven met een relatief beperkt gebruik. Daarnaast kent elke sector een groep bedrijven die afhankelijk van de diersector 4 tot 15 keer meer verbruiken. Dat hoge gebruik is niet te verklaren door de gezondheidstoestand van de dieren. De veelgebruikers moeten hun gebruik in de periode 2012-2015 reduceren...'

 • Fleur de lille

  @Mozes
  Afstroomwater van veehouderijen in Maas en Aa bevat hoge concentraties resitente bacterieën die enkel uit veehouderijen vandaan komen. Waterschappen door het land zijn momenteel bezig vergelijkbare onderzoeken met het RIVM op te zetten om. Het probleem is de diffuse emissie van agrarisch bedrijven. De bedrijfsvoering is dus cruciaal bij de aanpak van deze problematiek. Goed dat de sector (door stevige centrale regie) nu grote stappen zet. Complimenten hiervoor.

  @Ruben 1979: Biomassacentrale is een prima middel tot deactiveren van ongewenste bestanddelen van mest. Andere vormen van mestverwerking dan uitrijden/injecteren zijn minder duidelijk in het AB reducerend vermogen. Hierover wordt nauwelijks gepubliceerd.
  Vergisting en AB: 1 Zwitsers onderzoek.
  Mestverwerkers hebben in hun vergunningaanvragen niets staan over ABresten.

 • Fleur de lille

  Marianne Thieme stelt soms de juiste vragen:

  '...7. Bent u bereid een verbod in te stellen op handel, transport, lozing en injectie van dierlijke mest die ESBL’s bevat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

  Antwoord 7 (Schippers 23 juni jl.)
  Het uitrijden en verwerken van mest wordt onder andere gereguleerd door Europese wetgeving die strikte voorwaarden stelt ter bescherming van de volks- en diergezondheid.
  Er is op dit moment binnen Nederland en Europa te beperkt informatie beschikbaar over de rol van mest in relatie tot verspreiding van ESBL-producerende bacteriën. Er is meer onderzoek nodig om uitspraken te doen over de mogelijke oorzaak-gevolg verbanden en volksgezondheidsrisico’s. In de zomer gaat een onderzoek hiernaar van start. Ook wachten staatssecretaris Bleker en ik de bevindingen van de Gezondheidsraad af, of op het gebied van dierlijke mest nadere stappen moeten worden ondernomen...'

  @Bankivamoen:
  mocht je nog steeds van mening zijn dat ik geen inhoudelijke informatie ter beschikking heb zou ik je willen vragen zo sportief te zijn om op m'n vragen te reageren.
  Een aardige link: http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?p=458261#post458261

 • Fleur de lille

  '..ESBL bacterie besmet ziekenhuispatienten via voedselketen
  18 augustus 2011 Josien Hillen
  ‘Antibiotica-resistente ESBL-bacteriën verspreiden zich vanuit de veehouderij via de voedselketen naar ziekenhuizen.’
  Onderzoekers uit Wageningen en Utrecht stellen dit in een onderzoek dat zij publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift Clinical Microbiology and Infection.
  ..Uit het onderzoek bleek dat de genen van de ESBL-bacterie die aangetroffen waren bij de 35% van de ziekenhuispatiënten, identiek waren aan de ESBL-genen op kippenvlees.
  Antibiotica in veehouderijen
  De wetenschappers namen voor het onderzoek 500 analysemonsters van ziekenhuispatiënten en 100 monsters van pluimveeproducten uit de supermarkt. Alle vleeskuikenbedrijven zijn positief getest en 94% van de kippproducten uit de winkel blijkt besmet. Het verband tussen het hoge antibioticagebruik in de veehouderij en de toename van ESBL-producerende darmbacteriën komt steeds vaker in onderzoeken naar voren.

  Veterinair onderzoeker Dik Mevius van de Wageningen Universiteit vindt dat dit onderzoek keihard bewijs levert dat ESBL-enzymen die resistent zijn voor antibiotica zich vanuit de veehouderij via de voedselketen in ziekenhuizen verspreiden.
  “Veehouderijbedrijven moeten drastische hygiënemaatregelen nemen om te komen tot ESBL-vrije vleeskuikens,” aldus Mevius.
  VMT..'

 • ruben1979

  @politiek, mijn uitnodiging staat, ik schrik er toch een beetje van dat je de ondernemers op dit forum niet gelooft (we zijn niet allemaal illigaal bezig of zo). Ik laat me graag door jou informeren over de stelling dat economie het wint van voedselveiligheid binnen de overheid.

 • ruben1979

  @Fleur, oei wat een informatie, maar ten aanzien van ab in mest kan ik zeggen dat in elk geval het overgrote deel van de pluimveemest of wordt verbrand of op export gaat, dan kun je zeggen dat is letterlijk het probleem exporteren, maar dat is presies wat wakker dier doet door supermarkten nu al te dwingen alleen een ster vlees in het schap te leggen. De Nederlandse sector kan op DIT moment NOG niet aan de vraag voldoen dus worden er Roemeense kuikens gehaald alleen om het feit dat deze buiten lopen, maar of de rest goed geregeld is (bv ab gebruik, milieutechnisch enz) daar wordt op dit moment even niet naar gekeken

 • Fleur de lille

  @ruben1979: Ik heb niet zo veel met wakker dier. Zo zit marktwerking inderdaad. Vraag en aanbod. De controle op ons geïmporteerde voedsel blijkt dus niet te voldoen aan de hoge standaard die in Nederland door marktpartijen wordt geroemd.
  Kijk naar de Varkansen en het label Vair van een deel van deze groep. Door velen verguisd maar sterk in zijn eerlijkheid. De kracht van schaalvergroting zit hem in de flexibiliteit lees ik op verschillende agrarische sites. Hier ligt dus een uitdaging. Nogmaals dank voor je uitnodiging.
  Mijn excuses voor de veelheid aan info maar hiertoe voelde ik me een beetje uitgedaagd.
  Overigens gaat kippenmest volgens kippenboeren die ik spreek nog steeds over het land en naar champignonkwekerijen.
  Maar kun je dan misschien ook uitleggen waarom rosé start bedrijven zo'n hoog gebruik van AB hebben? Wanneer dit niet door de sector zelf wordt verklaard leidt dit weer tot gebrek aan transparantie en tot suggestie.
  Wat gebeurd met de mest van deze bedrijven die niet wordt uitgereden in het seizoen?
  Welk effect kan mestverwerking hebben op uitgescheiden antibioticaresten?
  Wanneer de antwoorden niet uit de sector komen moeten we hiervoor toch maar onderzoek door het RIVM vragen.

 • mtsvanaaken

  Ik heb me ook al eens afgevraagd waar de uitwerpselen van ziekenhuispatienten blijven. Wat gebeurt er met de urine van mensen die een chemo-kuur gehad hebben? Weet iemand er iets van?

 • ruben1979

  @Fleur, het is inderdaad zo dat er nog een minderheid van de kippenmest gewoon de nederlandse landbouw in gaat (dus op het land/championkwekers).
  Je werdt inderdaad wel uitgenodigd om met inhoudelijke info te komen, dat is je gelukt. Heb inmiddels ook even op de site van flutrackers gekeken, hier is inderdaad veel info te vinden, het is maar hoe je het bekijkt en ik zeg niet dat we er al zijn (bij lange na nog niet), maar op deze site kan ik ook veel vinden wat positief is over de sector.
  Ten aanzien van de rosehouderij, wil in zeggen, heb zelf ook bijna 10 jaar rose's gehouden (geen opfok trouwens) en het waren dan mischien 'maar'100 dieren maar er werden geen koppelbehandelingen toegepast bij ons en er werd af en toe een induvidueel dier behandeld.
  Bij de opfok van jong kalveren moet je er van uitgaan dat er b.v. 100 dieren tegelijk bij de opfokker aankomen, deze dieren worden aangevoerd van verschillende melkveehouderijen en allemaal met een andere gezondheidsstatus, hierdoor licht de ziektedruk bij deze dieren hoger dan bij bij andere bedrijfven.
  Ten aanzien van ab resten in mest ten opzichte van de humane sector zou ik zeggen je geeft b.v.ziekenhuizen de 'aankomende jaren' (dit zijn jou eigen woorden) de tijd om orde op zaken te stellen, maar net als de humane sector heeft onze sector ook tijd nodig om dit probleem te tackelen.

 • Fleur de lille

  Het blijkt wel dat doordat er geen wettelijk kader voor antibioticaresten in mest is er door de sectoren nauwelijks iets op dit terrein wordt ondernomen. MVO op dit gebied kan veel goed doen voor het aangetaste imago van de sector. Laat als veehouder op eigen initiatief zien dat je je inspant voor wat de buitenwereld van je verwacht.
  Ik heb hierover nog geen enkele veearts iets horen zeggen of zien schrijven. Binnen humaan is er veel aandacht voor de besmettelijkheid van stront.

 • ruben1979

  Ik wil het probleem niet van mij afschuiven Fleur, maar onze mest gaat de verbranding in, dus ab resten inzovere er bij ons op het bedrijf wordt behandeld worden vernietigd.
  Ik zie in een vorige reactie van jou dat je veehouders op verzoek helpt met het verduurzamen van hun bedrijf, wat moet ik mij hierbij voorstellen? Wat doe je dan?

 • Fleur de lille

  We geven met een team van 3 gezondheidswerkers in de eerste lijn (GGD) en vanuit de landelijke werkgroep adviezen aan regionale veehouders op basis van het 'informatieblad intensieve veehouderij en gezondheid'.
  Mijn interesse voor mest is tweeledig:
  humane gezondheid en mijn vervoermiddel dat een aardgasauto is.
  Daarom
  http://www.erdgasfahrer-forum.de/viewtopic.php?t=8617

 • ruben1979

  Ok Fleur zal ook daar eens kijken , en goed dat de samenwerking wordt gezocht tussen de humane en de dierlijke sector. Meer dan positief.

 • Fleur de lille

  @ruben1979
  Persoonlijk heb ik geduld hoor. Doe al vier jaar niets anders dat geduld hebben en ga met kleine stapjes vooruit. Vind dat de veehouderijsectoren de laatste twee jaren enorme stappen zetten op het gebied van AB reductie. Volgens amerikaans onderzoek lijken de sevegefilters voor ziekenhuizen ook niet altijd goede resultaten te geven.
  @mtsvanaaken:
  afvoer van besmet materiaal in ziekenhuizen dient aan strenge richtlijnen te voldoen. Hierbij gaan gezondheidsbescherming en milieurichtlijnen al hand in hand.
  Ondanks deze strenge hygiëne richtlijnen is het voorkomen van uitbraken van VRE's en mensgerelateerde MRSA al moeilijk zat.
  In de bedrijfsvoering van veehouderijen is voor het bevorderen van volksgezondheid ook de grootste verbetering te verwachten. Hier proberen we steeds meer aansluiting te bewerken met praktisch uitvoerbare advisering.
  De verschillende zoönosen hebben, hoe cru ook, op ons terrein kansen gecreëerd. Dagelijks komen er nieuwe bedreigingen op ons af en dat blijft zo.

  Wat me zorgen baart is dat de antibioticareductie wordt uitgevoerd maar de blootstelling niet in beeld wordt gebracht. Dit geled voor mensen buiten maar ook op de bedrijven. Het gaat ook om medewerkers gezondheid. We kennen allen de ongewenste verhalen van veehouders aan de poort van het ziekenhuis.

 • politiek

  Beste ruben1979 en Fleur. Ik heb redactie Boederij benaderd of men de contacten wil leggen onderling i.v.m. uitnodiging van ruben bij # 39. Dit i.v.m. bewaking prive. Zonder tegebericht ga ik ervan uit dat ermee ingestemd wordt.
  Ruben , inhoudelijk reageer ik liever op uw reactie # 46 tijdens ons overleg. Ik ervaar het overigens als zeer positief dit lijntje dat men open en transparant over antibioticagebruik/risico wil communiceren. Wat scherp tegen elkaar soms moet kunnen , maar dat maakt alles wel eerder helder. De grootste afwezige is eigenlijk rundveehouderij. Williswaar kan ik daar ook veel over vertellen maar liever heb ik dat ze zelf aanschuiven bij dit lijntje. Dat zou positiever werken denk ik. Opbouwende kritiek tegen elkaar moet kunnen is mijn mening. Inzake antbiotica risico,s in mest weet ik te weinig van om iets zinvols te zeggen denk ik , dus dat volg ik met interesse.

 • ruben1979

  @Fleur, ik heb me voor een tijdje terug zelf op ESBL-producerende bacterien laten testen, de test was negatief (dus niet aanwezig).
  Heb jij tips voor mij om mijn middelengebruik te verduurzamen, we gebruiken nu alleen middelen na kweken (dus weten welke bacterie moeten we bestrijden), en gevoeligheidstesten (dus weten welk middel wel/niet gevoelig is voor de gekweekte bacterie).
  Wat is jou mening over pre/probiotica in de veehouderij, wij proberen namelijk steeds eerst te zoeken naar een alternatief in deze hoek (soms met succes)

 • politiek

  Over MRSA is meer informatie te winnen op www.verantwoordeveehouderij.nl
  Dit ook vanwege een MRSA symposium wat gehouden is . Van meerdere invalshoeken werd dit vraagstuk bekeken. Mogelijk is daar ook info te achterhalen inzake ESBL.

 • ruben1979

  @politiek, goed dat je actie hebt ondernomen om eens bij elkaar te komen om eens van gedachten te wisselen, scherp zijn tegen elkaar is niet fout als er maar met respect naar elkaar geluistert wordt.

 • Fleur de lille

  @ruben 1979
  Ik zit niet aan de klinische kant van de dier en mens gezondheid maar aan de preventieve. Wil je vraag wel voorleggen aan mijn collega's van infectieziekten bestrijding en het zoönosenetwerk. Met je veearts zijn deze vragen ook via de bespreking van behandelplannen door te nemen. Ik hoor veel goede berichten over toevoegen van zeezout maar dat betreft melkvee en ken geen ervaringen van kuikenhouderijen. Van probiotica weet ik nog te weinig maar merk wel dat voerleveranciers hier op focussen.
  Je uitgangspunten zijn de juiste dus die zou ik vasthouden. Wij zien veel secundaire voordelen van hoge ventilatiestromen in stallen van leg en vleeskuikens omdat hiermee de infectiedruk op de koppels wordt verlaagd. Dit moet wel passen bij je stalsysteem (temperatuur en energie). Dit kun je met deskundigen op dit gebied (WUR of netwerken) ook laten beoordelen. kan goed worden gecombineerd wanneer je veel warmtegevende bedrijven in de buurt hebt (Moerdijk). Kansen genoeg en ik ik meld me nog bij je terug over je vraag.

 • ruben1979

  Ok Fleur wacht rustig even af, energie is niet het grootste probleem, (warmtewisselaar, houtgestookte cv waar we zelf geteelde miscantus in verbranden)

 • politiek

  @ Fleur. Inzake vooral mijn speerpunten, hormonen in voeders en vlees heb ik de ggd hierover benaderd middels postbus@ggd. Het bevreemde mij toen dat voedselveiligeid geen speerpunt is van de GGD. Om die redenen kon men ook niet verder ingaan op mijn vragen en opmerkingen in de beantwoording . Mijn vraag nu is of de GGD een organisatie is die vooral preventief werkt met afvalverwerking . Kenbaar heb ik toen gemaakt aan de GGD dat Nederland ook gebruik maakt van laboratoria die geen erkenning hebben inzake onderzoeken voedselveiligheid. Maar om niet in herhaling te vallen wat ik eerder heb geschreven op dit lijntje , dat is ook allemaal gemeld bij de GGD, waar het dus geen speerpunt is begrijp ik. Zoals vermeld , ben ik toen maar zonder ondersteuning met GGD verder gegaan, omdat ik het wel een belangrijk onderwerp vind i.v.m. volksgezondheid. Hormonen horen niet thuis in voer en vlees. Als antwoord van de overheid krijg ik dus dat economisch of financieel belang van de Staat belangrijker is als openheid en transparantie en inzage in dossiers. Gesproken met de GGD en met mail heb ik toen met de GGD over de directe relatie hormonen naar vaatziektes, longembolie, beroerte en borstkanker en geboorteafwijkingen bij kinderen.Fleur , fijn dat we kritisch kunnen zijn naar elkaar ( alle groepen dus ). Hopenlijk wordt dat lijntje ook weer opgepakt bij de GGD of het moet inderdaad geen speerpunt wezen.

 • W Geverink

  Eh.... Voor de zoveelste keer: De VWA heeft de verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid. De dames en heren keurmeesters en dierenartsen van de VWA staan in slachterijen om er voor te zorgen dat het vee wat binnenkomt gecontroleerd wordt op gezondheid en later ook weer aan de slachtlijn. Alles wat niet goed is wordt getrimd of afgekeurd en er wordt getest op verboden stoffen. Dat is de reden dat je de slager nooit zijn eigen vlees mag laten keuren want alles wat wordt afgekeurd wordt gaat immers van zijn winst af. De VWA werkt voor de consument en zorgt er voor dat het eten wat jij op je bord krijgt veilig is. Ga maar vast lobbyen bij de overheid want die willen in hun bezuinigingsdrang dat de taken van de VWA worden overgedragen aan de slachthuizen zelf. Dan heb je pas echt reden tot drammen.

 • politiek

  Beste Geverink, de producent is zelf verantwoordelijk voor voedselveiligheid. De VWA of nu dus de NVWA controleerd. Deze is dus NIET verantwoordelijk voor voedselveiligheid is mij verteld. Maar wie is het dan wel???. Wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor veilig voedsel mag het zeggen. Ieder verbergt zich achter een ander als je die vraag steld. Ligt die bij produktschap, bij NVWA, bij RVV, bij slagerij, bij supermarkt, bij de handelaar, bij de producent ( de boer dus ) bij het voerfabriek, bij het ministerie van volksgezondheid of moet doodgewoon de consument het zelf maar controleren.

 • W Geverink

  Als in Nederland niet achter de voedselveiligheid wordt aangekeken dan kan er niet worden geexporteerd. Tweederde van de productie gaat de grend over...

 • politiek

  Dat kan wel eens de reden zijn om uitslagen maar te vernietigen. Stel je eens voor wat voor gevolgen dat heeft. Ingeval van de veehouderij, ongeveer 70% moet de grens over. De reden economisch of financieel belang van de Staat wordt niet voor niets aangehaald als reden om geen informatie te geven.

 • Fleur de lille

  Beste politiek; het is onzekerheid waarmee je zult moeten leren leven.
  De wereld bestaat niet uit verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid alleen.
  Daarnaast is het leven ook niet rechtvaardig en eerlijk.
  Iemand met jouw gebruikersnaam zou dit toch moeten weten.
  Je jaagt op een mystiek wezen waarvan niet duidelijk is hoe het eruit ziet, of het wel gevaarlijk is en of het wel bestaat.
  Dat mag je, maar verwacht geen medestand of begrip van rationele mensen.

 • politiek

  Beste Fleur, ik ben niet uit op medestand of begrip. Dan moet ik inderdaaad deze naam niet kiezen. Medestand en begrip is er ook niet voor de Q koorts patienten/slachtoffers. Niet door de overheid en niet door de belangen behartigers zoals de (Z)LTO. Mogelijk en hopenlijk komt er iets als een sorry of een excuus naast de 10 miljoen euro die onlangs is toegezegd voor de slachtoffers. Fleur, het is ook juist Ministeri van landbouw, afdeling consumentenbescherming die relaties legt van hormonen in voeders en vlees naar slachtoffers. Onlangs had ik een discussie met een partijmedewerker van de tweede kamer en toen kwam ook de vraag wat mijn motivatie was. Ik nam als voorbeeld , stel dat je weet dat je buurmeisje van 14 jaar misbruikt wordt door de overbuurman. Je kunt zwijgen, wat uiteraard het gemakkelijkste is , maar gelijktijdig wordt je ook wel zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor die misdaden en het slachtoffer wordt naar verwacht nog meer slachtoffer want die overbuurman zal echt niet zichzelf stoppen. Vooral als hij weet dat jij het ook allemaal best vind. Hormoonuitslagen in voeders en vlees dienen open en transparant te zijn en niet vernietigd te worden. Ga maar eens praten met mensen met borstkanker of misvormde kinderen. Ik weiger daar in te berusten met de kennis die ik heb inmiddels op dit vlak. Liever heb ik dat je het kan weerleggen.

 • W Geverink

  Ja de veehouderij is schuldig aan alles wat er fout is met de wereld...

 • bankivahoen

  Een totale gekte speelt zich af over de rug van de boer.

 • politiek

  en over de rug van de slachtoffers

 • ruben1979

  @politiek, als we echt met elkaar om de tafel gaan kan ik jou uit een goed praktijkvoorbeeld duidelijk maken dat de NVWA verandwoordelijk is voor de voedselveiligheid, wat niet wegneemt dat ik/wij als producent goed en netjes met onze dieren en dus de voedselveiligheid moeten omgaan.
  Ten aanzien van hormonen ga je nu toch echt wel heel kort door de bocht door te stellen dat er ook in de voeders al hormonen worden toegevoegd.

 • Fleur de lille

  Kennelijk ga je wel langs veel evidentere killers voorbij en kies je voor een komplotachtige strijd.
  Om je heen zijn de kankerverwekkendheid van: alcohol, tabaksrook, roet en fijnstof waaraan jaarlijks tienduizenden sterven en langdurig ziek zijn. Dit alles is met stevig wetenschappelijk bewijs onderbouwd.
  Toch kies je voor een onzichtbare vijand. Dat mag hoor. Maar deze onzichtbare vijand kun je niet zomaar op elke willekeurige veehouders toepassen. Dit geeft enkel je gebrek aan vertrouwen weer en biedt geen opening voor een eerlijke dialoog. Hiermee doe je jezelf en de veehouders tekort. Dit zijn namelijk stuk voor stuk professionals en geen misdadigers. De groep 'freeriders' is maar een klein groepje en dat zou je kunnen weten.

 • mtsvanaaken

  politiek: het is toch simpel: koop een biefstuk en laat deze zelf testen als je meent dat er wat in zou zitten. Hou anders op met die stemmingmakerij.

 • ruben1979

  @Fleur, ben het met jou eens dat het leven uit onzekerheden bestaat, en politiek zoemt erg in op hormoongebruik, maar als iemand gerichte vragen heeft over zo'n onderwerp mag je eigelijk wel verwachten dat er ook gericht antwoord komt. Ik kan me niet voorstellen dat er nog hormonen gebruikt worden, zeker niet door de veevoederindustrie, maar dat terzijde, een goed antwoord op politiek zijn vraag is mischien wel terecht

 • politiek

  @ Ruben,Fleur,Mtsvanaaken. De NVWA weet al dat ik ze niet vertrouw. Fraude dus of aantasting van bestuurlijke integriteit. Dat heb ik ze ook uitgelegd en toegelicht in een gesprek aan de keukentavel. Je behoort mijn inziens dat ook eerst kenbaar te maken in een gesprek een op een aan de NVWA. Vooralsnog kan men het NIET weerleggen, maar het onderzoek is gaande en uiteraard, hopenlijk hebben ze alles correct gedaan want dan kan ik er mogelijk in berusten. Als je het vermoeden hebt dat er gefraudeerd wordt dan kun je de hulp inroepen van fraudehelpdesk. Ook dat is gebeurd. Spoedig komt er weer een overleg. Ruben, aangaande je reactie in #72. Ik heb gezegd dat ik uitslagen wil inzien van hormoon onderzoeken. De opdrachten waarom monster begeleidings papieren vernietigd moesten enz. worden en door wie. Tevens nog wat meer vragen heb ik dus ook direct gesteld aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Onderzoek is gaande en spoedig hoop ik op antwoord. Fleur , ik heb nergens geschreven dat er geen gevaar is van alcohol, tabak, roetstof, enz. En mtsvanaaken, liever heb ik dat je antwoord geeft op mijn vraag wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor voedselveiligheid. Je ontwijkt n.l. mijn vraag.

 • bankivahoen

  Zo zie je maar weer dat de politiek steeds verder verwijderd raakt van de bevolking.Vroeger had je een kloof nu een canyon!

 • politiek

  Ruben1979. Ik heb zojuist bericht ontvangen van www.Boerderij.nl Waarschijnlijk krijg je spoedig bericht voor overleg over elkaars ervaringen. Je weet me dan wel te vinden. Graag even bellen of een mail. Tevens mag wat mij betreft gerust nog enkele meer aanschuiven bij overleg en het behoeft echt niet altijd over hormonen te gaan. Graag melden dus. Antibiotica reductie, MRSA , ESBL, reststoffen in mest , enz. zijn ook onderwerpen die ik met interesse volg en zeer belangrijk zijn, alleen minder intensief.

 • mtsvanaaken

  politiek: ik kan alleen instaan voor wat ik aflever. wat er verder mee gebeurt en wat er in het buitenland geproduceerd wordt, heb ik geen zicht op. Daar hebben we de nvwa voor.

 • politiek

  mtsvanaaken: Dat is netjes dat u instaat voor uw eigen produkt. Ik mag aannemen dat u dan ook regelmatig onderzoek doet naar antibiotica of hormonen in uw produkt. Varkens of biggen mag ik aannemen. Anders kan u dat niet weten en gelooft u het allemaal wel dat het goedzit.

 • John*

  @ politiek, en daarom moeten we misschien wel naar megabedrijven toe. Alleen op deze bedrijven is het financieel mogelijk een gedegen onderzoek te doen naar reststoffen van antibiotica en hormonen in het eindproduct en restproducten zoals mest. Ik weet zeker dat als de consument kan kiezen tussen een product wat 100% gecontroleerd is en 50 cent kg. duurder is en een product zoals we dat nu produceren voor dat laatste zal gaan. UIteindelijk bepaald de consument hoe en wat wij maken.

 • politiek

  @ John, begrijpelijk. Voor consumenten met borstkanker en/of misvormde kinderen in de familie zal die keuze niet zo moeiijk zijn. Die betalen die 50 cent meer of die eten geen vlees meer. John , ik mag aannemen dat je de uitslagen, indien ongunstig niet vernietigd??.

 • Fleur de lille

  @John, het is toch vreemd dat gedegen onderzoek naar reststoffen van antibiotica en hormonen in producten en mest pas mogelijk is wanneer de sector is omgeschakeld naar megabedrijven. Ik adviseer in gebieden waar grootschalig omgeschakeld wordt naar megabedrijven maar bij de ondernemers krijgen we een andere bedrijfsvoering dan de traditionele op kostprijs gerichte benadering nog niet in beweging. Megabedrijven geven zeker kansen maar zijn vooral een middel om tot grootschalige productie te komen. Zo wordt er in de gehele sector over gedacht, geschreven en gesproken. Kwaliteitsverbetering kan een gevolg zijn maar is een neveneffect en geen doel voor de ondernemer. Hij zal nog steeds, voor hem, niet noodzakelijke kosten mijden.
  Hier zit de grootste uitdaging van verduurzaming van de veehouderij.
  Het gaat om de bedrijfsvoering en niet om de schaalgrootte.
  Er zijn meerdere onderzoeken die aantonen dat de infectiedruk stijgt naar mate het aantal dieren stijgt. Wanneer we dan terugkomen op het topic is de keus voor meer antibiotica gebruik in grotere stallen begrijpelijk.
  Er zal dus naast schaalvergroting een verandering in de bedrijfsvoering moeten plaatsvinden die insleep van kiemen en infectiedruk verlaagd.
  Dit wordt momenteel nog niet beschreven in regelgeving dus wordt van de sectoren zelf verwacht.

 • ruben1979

  @Fleur, zou jij samen met politiek een bezoek willen/kunnen brengen aan ons bedrijf?

 • Fleur de lille

  @ruben1979
  Dank voor je uitnodiging.
  Graag verwijs ik je voor dit aanbod naar mijn GGD collega's van Hart voor Brabant van het team GMV waar Moerdijk onder valt. Ik werk in de regio Noord en Oost Gelderland. Bij het team GMV is een aandachtsfunctionaris agrarisch die regionaal en bestuurlijk goed is ingevoerd.
  Succes.

 • ruben1979

  @Fleur, Ha, ha, dat mijn mest naar de verbranding in Moerdijk gaat wil niet zeggen dat we in de buurt van moerdijk wonen, kom uit Noord Oost Overijssel.
  Als dit jou van gedachten doet veranderen laat het maar weten, en anders bedank voor de discussie hier.

 • Fleur de lille

  @ruben1979
  In dat geval zou ik je willen verwijzen naar mijn collega van gezondheid en milieu van de GGD IJsselland. Mijn collega daar zit samen met mij in de landelijke werkgroep intensieve veehouderij en gezondheid. Wanneer je een beetje thuis bent in bestuurlijke kringen zou je hem bijna kunnen kennen. Hij is erg betrokken geweest bij de 500 meter discussie in Ommen. Komt al aardig in de buurt van waar je zit alleen iets oostelijker volgens mij.

 • Fleur de lille

  @ruben 1979
  Dan ken je vast het heftige LOG verzet in Oost Overijssel ook wel. Wij zijn betrokken geweest bij o.a. LOG Beemte Vaassen en LOG Azewijn. Vraag DLG maar even naar hun ervaringen met onze advisering op planologie en op maat. Een inplaatsende collega van je heeft hier een advies van ons gehad. We hebben verschillende adviseurs en ondernemers bij ons gehad om de plannen voor nieuwe stallen te optimaliseren in het kader van volksgezondheid. Donderdag ook nog één.
  Deze weken wordt het voorontwerp bestemmingsplan vastgesteld. In Apeldoorn is het er al door. Epe loopt nog.
  In Gelderland wordt een ton vrijgemaakt voor onderzoek naar voorkómen van zoönosen uit intensieve bedrijven naar de mens. Hier is de GGD ook bij betrokken.
  We zijn ook betrokken bij problemen rond de biomassacentrale in jouw regio en de vergister in Coevorden.

 • ruben1979

  @Fleur, ken de heftige reacties op nieuwvestiging in LOG gebieden 2 jaar terug een nieuwe locatie in gebruik genomen in een LOG, zonder een bezwaar van buren, overheid, enz, enz. Het is maar net hoe je met brengt, en in overlg met omwonenden enkele aanpassingen gedaan. Boeren zeggen weleens als ze nieuwe buren krijgen, niet zeuren, je moet je aanpassen aan je omgeving, zo ben ik begonnen met het nieuwe bedrijf, ik kwam daar nieuw dus ik heb mij aan de omgeving aangepast, niet andersom.

 • politiek

  Ik kijk al uit naar ons overleg met Fleur. De discussie mag gerust scherp blijven. Ook aan de keukentavel. Ieder met zijn achtergrond, voorgrond, omgeving en ervaring. Groeten van Politiek

 • Khalid en zijn maten

  Ik heb maar 1 opmerking ,en dat is richting politiek; Je hebt denkers en doeners,het ergst zijn de denkers,die denken dat ze het doen!Denk daar maar eens over na.

 • politiek

  @ Khalid en zijn maten. Uiteraard is alles bespreekbaar. Wat mij betreft geen enkel probleem. Ook aan de keukentavel niet. ( of op dit lijntje ) Mag gerust een aandachtspunt worden.

 • agratax2

  Waarom moet de discussie weer over locale gevallen gaan? Micro organismen kennen nauwelijks afstand en kunnen met hun gastheer de hele aardbol over reizen. Om die reden is de hele discussie in Den Haag een schijnvertoning die weer eens leidt tot Schijnveiligheid. Het probleem is mondiaal en moet mondiaal aangepakt worden, anders is het niet anders dan uitstel van executie. Hier komt bij dat resistente organismen die er nu zijn, zonder werkzame middelen niet meer te bestrijden zijn, ze hebben immers alle kans om explosief te groeien. Zowel de wetenschap als de politiek lopen weer achter de feiten aan om ons daarmee gerust te stellen. Niemand heeft tot nu toe gezocht naar de feiten 'Waarom de veehouder en een groot deel van de mensheid deze ziekte verwekkers wel de baas kan en tot nu toe een gering deel der mensen er echt last van heeft'. Zou de manier van leven en eten er misschien toe doen? Niemand kan / durft of wil hier een antwoord op geven net als de vraag wordt de mensheid door al het bewerkte voedsel en de super medische verzorging en milieu vervuiling (uitlaatgassen, roet, fijn stof, straling) >zwakker<? Wie het weet mag het zeggen. Maar maatregelen bedenken waar niemand de uitwerking van weet en die gestoeld is op aannames lijkt mij een heilloze weg.

Laad alle reacties (89)

Of registreer je om te kunnen reageren.