Home

Nieuws 684 x bekeken laatste update:13 jun 2012

Duits landbouwonderzoek zoekt naar hoger niveau dierenwelzijn

Braunschweig - Landbouwonderzoeksinstellingen in Duitsland willen gericht gaan werken aan huisvestingssystemen in de vee- en varkenshouderij die beter zijn voor dierenwelzijn én voor de praktijk.

De maatschappij koestert verwachtingen ten aanzien van dierenwelzijn en de prijktijk stelt voorwaarden. Om aan beide tegemoet te komen gaat de alliantie van Duitse landbouwonderzoeksinstellingen (DAFA) aan de slag. Bij de DAFA zijn 55 instituten aangesloten."Doel is om de situatie van de productiedierenhouderij meetbaar te verbeteren en de productiesystemen zo goed mogelijk met de verwachtingen van de samenleving in overeenstemming te brengen", zo heet in de aankondiging van het plan. Hieraan zijn "talrijke conferenties en overlegbijeenkomsten voorafgegaan, waaraan naast de wetenschappers ook de agrarische sector en NGO’s hebben deelgenomen."

Het project wordt op de rails gezet met zes verschillende clusters, voor achtereenvolgens rundvee, varkens en pluimvee, alsmede indicatoren (waarmee de verbeteringen kunnen worden gemeten –red.), ruimtelijke ordening van het platteland en maatschappij. Daarnaast wordt met ontwikkelingsprojecten aangeknoopt bij de productiesystemen zoals die nu in de praktijk in gebruik zijn. DAFA houdt wel een slag om de arm. "Het woord is nu aan de politiek die ervoor dient te zorgen dat zij haar subsidiebeleid aanpast, zodat het DAFA-plan wordt gehonoreerd.” Volgens de alliantie betekent dat tevens dat boeren die bereid zijn mee te experimenteren door de overheid financieel moeten worden gecompenseerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.