Home

Nieuws 664 x bekeken

Van Beers nieuwe directeur SDA

Utrecht - Hetty van Beers wordt per 1 juli dit jaar directeur van de de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDA). Ze krijgt de dagelijkse leiding van de het SDA-bureau.

Van Beers gaat beleidsvoorstellen ontwikkelen en zorgt voor de uitvoering van het beleid met betrekking tot een verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen, met name antibiotica in de veehouderij. Ze wordt het gezicht van de SDA die als onafhankelijke schakel werkt tussen overheid, sector, wetenschap en samenleving.

Van Beers werkt als varkensdierenarts bij de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk in Harmelen. Daarvoor was ze  hoofd van de afdeling varkensgezondheidszorg van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Daarnaast was zij secretaris van de Werkgroep antibioticaresistentie Varkenshouderij.

De SDA ondersteunt het streven naar een lager en verantwoord antibioticumgebruik in de veehouderij, zodat risico's voor de volksgezondheid worden beperkt. Hierbij richt het instituut zich op het transparant maken van het antibioticumgebruik in de dierhouderij en het vaststellen van vergelijkingswaarden die als streefwaardes dienen voor dierenartsen en boeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.