Home

Nieuws 947 x bekeken 2 reacties

Brabantse Staten dwingt hardere aanpak zwijnen af

Den Bosch - Provinciale Staten van Noord-Brabant wil dat SP-gedeputeerde Johan van den Hout extra maatregelen neemt de wilde zwijnen in Zuidoost Brabant te kunnen bejagen.

Afgelopen vrijdag stemde de Brabantse Staten over een motie waarin Van den Hout opgeroepen werd extra maatregelen te onderzoeken, zoals nachtkijkers en drijfjacht. De motie kreeg ruime steun van CDA, VVD, SP en PVV. Van den Hout heeft toegezegd voor de zomer de Staten een antwoord te geven welke maatregelen genomen kunnen worden om de zwijnenpopulatie terug te dringen. Een extern bureau gaat de mogelijkheden op een rij zetten.
Van den Hout gaat alle wettelijke mogelijkheden onderzoeken om zwijnen te bejagen en zo mogelijk uitvoering te geven aan het huidige beleid dat uit gaat van een nul-tolerantie. Daarnaast werkt hij aan nieuw beleid waarin ruimte is voor een of meer leefgebieden voor wilde zwijnen. De Veluwe en Limburg kennen al dergelijke leefgebieden. Volgens de gedeputeerde is het niet realistisch  om de kudde wilde zwijnen definitief uit te roeien vanwege de voortplantingssnelheid en de inloop van buiten de provinciegrenzen. Van den Hout is van mening dat de zwijnen een verrijking zijn van de Brabantse natuur. De kudde zwijnen lopen rond in het Leenderbos.
Eerder drongen de natuur- en jagersorganisaties en de ZLTO aan op verscherping van de maatregelen. Met name de boeren zijn bang voor de inbreng van ziektes zoals de varkenspest door de zwijnen.
Janus Scheepers is voorzitter van de ZLTO Kempen Zuid-Oost, de regio waar het Leenderbos onder valt:  “Ik had deze uitkomst van de Staten verwacht. De steun voor de zwijnenjacht zal alleen maar groeiende zijn. Een meerderheid van de politieke partijen zijn voor handhaving van het de nul-tolerantie. We voelen ons daardoor gesteund. Het economische risico voor Brabant is te groot om een nieuwe uitbraak van varkenspest of MKZ te riskeren. Het tolereren van wilde zwijnen is te risicovol omdat ons landschap geen natuurlijke barrieres heeft die een leefgebied kan afbakenen.”

Laatste reacties

  • jeroende

    Vakenspest kan niet door de lucht worden overgedragen, alleen via water en mest; dus waar maakt de ZLTO zich druk over?

  • j.verstraten1

    jeroende, google even op varkenspest vóórdat je met zulke onzin reageert.

Of registreer je om te kunnen reageren.