Home

Nieuws 1835 x bekeken 1 reactie

Bleker: positief oordeel van Raad van State over PAS

Den Haag – De Raad van State (RvS) is op hoofdlijnen positief over de juridische haalbaarheid van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Dat schrijft demissionair staatssecretaris Bleker in een brief aan de Tweede Kamer.
Bleker heeft de beoordeling door de RvS (voorlichting) bijgevoegd. Volgens de RvS kunnen het PAS en de aanwijzing van Natura 2000-gebieden echter niet los van elkaar worden gezien. ’Consequentie is dat de PAS zeker niet voor het najaar kan worden vastgesteld’, aldus Bleker. Eind juni gaat Bleker overleggen met provincies en waterschappen over het oordeel van de RvS om afspraken te maken over de verdere voortgang.
Voor het oplossen van financiële knelpunten wil hij in overleg met de Kamer kijken hoe daarbij gebruik kan worden gemaakt van de 200 miljoen euro die in het onlangs bereikte begrotingsakkoord is opgenomen als lagere bezuiniging op natuur. Het CDA heeft al aangegeven daar voor te zijn, Groenlinks wil dat geld echter alleen inzetten voor de aanleg van natuur in de Ecologische Hoofdstructuur.

Eén reactie

  • NoordHollander

    voor wie op nrc is geaboneerd is alles een stuk duidelijker lees jvh zn collum maar eens

Of registreer je om te kunnen reageren.