Home

Nieuws 862 x bekeken 2 reacties

Zorg over stagnerende bedrijfsopvolging

Utrecht – Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt is geschokt over het geringe aantal agrarisch ondernemers onder de 40.

Uit de jongste gegevens van Dienst Regelingen blijkt dat van de 56.000 ondernemers die een gecombineerde opgave doen, er niet meer dan 1.400 onder de veertig jaar zijn.
Voorzitter Wilco de Jong van het NAJK noemt dat een schokkende ontwikkeling. Hij vindt dat de overheid veel meer accent moet leggen op bedrijven met toekomst. ”Jonge boeren investeren in duurzaamheid, want dat is de toekomst van hun bedrijf”, zegt De Jong.  Het NAJK bepleit om 2 perocent van het landbouwbudget te reserveren voor jonge boeren. Nederland moet 4 miljoen uittrekken voor investeringen voor jonge boeren. Met Extra Europees geld kan dat bedrag uitkomen op 20 miljoen. De Jong vindt het verstandiger geld uit te trekken voor jonge boeren dan voor 55-plussers zonder opvolger. De NAJK-voorzitter meent dat de overheid niet alleen jonge boeren financieel moet ondersteunen. De overheid moet uitstralen dat het leuk is en de moeite waard om boer te zijn, zegt hij. ”Ook jonge boeren moeten het op de markt verdienen, maar op dit moment zijn de rendementen niet geweldig waardoor de overdracht en de overname niet makkelijk zijn.”
De Jong zegt dat een verbetering van de mogelijkheden er toe kan leiden dat niet 1.400, maar tienduizend boeren de leeftijd van 40 nog niet hebben bereikt. Het NAJK vindt dat de Europese Unie de lidstaten moet verplichten een deel van de gelden uit te trekken voor jonge boeren. Daar moet ook rekening mee gehouden worden bij de verdeling van de hectaretoeslagen, zegt De Jong.

Laatste reacties

  • agratax1

    Als je als jonge boer, alleen een bedrijf in de benen kunt krijgen en houden met steun van de centrale overheid, is er iets structureel mis met de voedselproductie.
    Overname door jonge boeren betekent altijd een going concern overnemen, als hier steun voor nodig is, is het bedrijf dus niet (economisch) duurzaam.

  • Mels

    Daar ben ik het helemaal mee eens,een aannemer krijgt ook geen klap steun om het bedrijf aan zijn zoon(s) over te doen.Dit onderzoekje wijst uit dat de schaalvergroting door blijft gaan,hoe graag we ook zouden willen van niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.