Home

Nieuws 628 x bekeken

RvS akkoord met steunmaatregelen nertsenverbod

Den Haag – De Raad van State is in grote lijnen akkoord met de voorgestelde afbouwmaatregelen bij een eventueel verbod op de nertsenhouderij.

Dat blijkt uit een advies, dat vanmiddag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Om een meerderheid van de Eerste Kamer achter hun wetsvoorstel te krijgen, hebben SP en PvdA een aantal extra voorzieningen gecreëerd voor de nertsenhouders die straks mogelijk gedwongen moeten stoppen. Het gaat om een tegemoetkoming in de sloopkosten en een pensioenvoorziening. Op beide punten komt de Raad van State met wijzigingsvoorstellen, maar deze zijn grotendeels van technische aard.
Zo was het onduidelijk of de sloopregeling alleen zou gelden voor nertsenverblijven die in de overgangsperiode worden afgebroken, of ook na de ingang van het verbod in 2024. SP en PvdA hebben het voorstel nu zo aangepast dat het voor beide categorieën geldt. Bovendien hebben zij van deze regeling een algemene maatregel van bestuur gemaakt in plaats van een ministeriële regeling.
Een tweede kritiekpunt van de Raad is dat de pensioenvoorziening strikt genomen geen hardheidsclausule kan worden genoemd. Niettemin handhaven de twee partijen deze term, omdat zij vinden dat die gangbaar is. Tenslotte is de tekst zodanig gewijzigd, dat een eventuele tegemoetkoming voor de oude dag kan gelden voor alle nertsenhouders die op 1 januari 2014 55 jaar of ouder zijn.
Als het voorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer kan de behandeling ervan worden gepland. Mede-indiener Henk van Gerven (SP) hoopt dat dit nog voor het zomerreces kan plaatshebben. Bij aanname gaat het voorstel naar de Eerste Kamer. Van Gerven is niet bang dat de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die nu in voorbereiding zijn roet in het eten zullen gooien. Hij wijst erop dat er al jaarlijks 2 miljoen euro op de landbouwbegroting is gereserveerd voor het nertsenverbod.

Of registreer je om te kunnen reageren.