Home

Nieuws 1155 x bekeken 1 reactie

GS Flevoland wil toch een uitgekleed Oostvaarderswold

Lelystad – Een sterk versimpelde versie van natuurgebied Oostvaarderswold is volgens Gedeputeerde Staten van Flevoland nog steeds een optie.

Gedeputeerde Marc Witteman presenteerde woensdag drie scenario’s voor het gebied tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold bij Zeewolde.
Een van de mogelijkheden is volgens Witteman dat bijna alle grond die al aangekocht was voor de aanleg van het natuurgebied alsnog een natuurbestemming krijgt. Daarmee zou een gebied van ruim 700 hectare ontstaan.
Twee varianten binnen deze scenario’s hebben de voorkeur van het college van GS, omdat dan geen extra financiële bijdrage van de provincie nodig is.
In de eerste variant wordt natuur ontwikkeld op de landbouwgronden die al in bezit zijn van Staatbosbeheer en Flevolandschap. De grond die de provincie extra had aangekocht voor de realisatie van het Oostvaarderswold gaat dan weer terug naar de boeren. Met de opbrengst van deze terugverkoop beperkt de provincie de lasten voor de Flevolandse burgers. Het eindresultaat is dat twee kleinere natuurgebieden ontstaan, met daartussen de reeds bestaande natuur rond het voormalige tracé voor de A30 (Adelaarstracé/Grote Trap).
In het tweede scenario wordt alle aangekochte 780 hectare gebruikt voor de ontwikkeling van natuur en recreatie.
Bij de drie hoofdscenario’s is ook uitgewerkt of het mogelijk is om het project te ontmantelen en alle grond terug te verkopen aan de landbouw. Dat scenario leidt tot een groot financieel tekort voor de provincie van 72,1 miljoen euro. Alle grond weer terugverkopen zou zeer ongunstig zijn voor de provincie, omdat dat nog maar tweederde van de aanschafprijs oplevert.
Het college legt de scenario’s voor aan Provinciale Staten van Flevoland met de vraag om een keuze te maken voor nadere uitwerking.
Oostvaarderswold moest oorspronkelijk een natuurgebied van 1.800 hectare worden, maar de Raad van State zette vorige maand een streep door die plannen. Flevoland kocht al een hoop landbouwgrond op voor de aanleg van het gebied en moet nu beslissen wat er met die grond gaat gebeuren.

Eén reactie

  • Mels

    Als ik goed lees gaat het geld kosten als de gronden nu verkocht worden,dat zou betekenen dat of er teveel betaald is bij aankoop of dat de grondmarkt in elkaar gezakt is.....Het is weer een bla bla verhaal van een stel over het paard getilde ambtenaren die koste wat kost hun naam verbonden willen zien aan een uitgevoerd Oostvaarderswold plan en niet aan een plan wat in de prullebak is gegooid want daar komen ze in hun verdere carriere niet verder mee.Er is een gezegde over Gekeerd en Gedwaald,misschien zou dat hier toegepast moeten worden,een bestuurder die namelijk de juiste beslissing durft te nemen wordt veel meer gewaardeerd dan een die de stomste of duurste neemt.

Of registreer je om te kunnen reageren.