Home

Nieuws 201 x bekeken

Kabinet: verstrengeling Efsa met bedrijfsleven niet terecht

Den Haag – Het kabinet neemt afstand van een onderzoeksrapport over de Europese voedselautoriteit Efsa, waarin wordt gesteld dat er bij het Efsa-onderzoek sprake is van verstrengeling met het bedrijfsleven.

Onderzoekers van Corporate Europe Observatory (CEO) en Earth Open Source (EOS) concluderen dat bij de beoordeling door Efsa de invloed van de industrie groter is dan die van de publieke omgeving, wat gevolgen heeft voor de risicobeoordeling van de Efsa. Daarnaast stelt de Efsa haar eigen regels op bij het selecteren van medewerkers en de beoordeling van zaken.
Het kabinet doet afstand van deze conclusies. ”De werkwijze van Efsa met betrekking tot risicobeoordeling van voedsel is al sinds 1960 nationaal en internationaal in gebruik en is mondiaal geaccepteerd. Er is geen aanleiding om aan de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de Efsa-adviezen te twijfelen”, schrijft staatssecretaris Henk Bleker van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wijst erop dat het ten onrechte in twijfel trekken van de oordelen van Efsa de voedselveiligheid in het geding brengt.
Bleker erkent dat de deskundigen die door Efsa worden ingeschakeld ook contacten hebben met het bedrijfsleven. ”Aanwijzingen voor belangenverstrengeling op nationaal of Europees niveau zijn er bij deze contacten echter niet”, aldus Bleker.

Of registreer je om te kunnen reageren.