Home

Nieuws 252 x bekeken

Hoge Raad moet oordelen over bevoegdheid rechters

Groningen – De Hoge Raad moet een oordeel geven over de bevoegdheid van de economisch politierechter en de meervoudig economische kamer in Groningen.

Het Openbaar Ministerie (OM) is in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het hof in Leeuwarden, dat rechters in Groningen die zich onder meer bezig houden met strafzaken in landbouw- en milieuzaken niet bevoegd zijn.
Volgens het OM levert de uitspraak in Leeuwarden hooguit vertraging op van de behandeling van strafzaken in met name Groningen. Dat de Leeuwarder uitspraak een bredere uitstraling heeft bleek echter deze week bij de zitting van de economisch politierechter in Almelo, die in verband met de Leeuwarder uitspraak een aantal zaken voor zich uit schoof.
Als een zaak is behandeld door een onbevoegde rechter, kan het OM de zaak opnieuw aan een bevoegde rechter voorleggen. Daarom zal de hofuitspraak volgens het OM slechts uitstel en geen afstel van de behandeling van strafzaken opleveren. Advocaten zeggen echter dat de langere behandelingsduur er uiteindelijk toe kan leiden dat het OM het recht op vervolgen verliest of in elk geval dat de straf lager wordt, vanwege de tijd die is verstreken tussen het strafbare feit en de behandeling ervan voor de rechter.
Het OM stelt dat de Leeuwarder uitspraak alleen effect zou kunnen hebben voor nog lopende zaken in Groningen en voor zaken waarbij Groninger rechters al uitspraak hebben gedaan en er nog hoger beroep loopt. Strafadvocaten zeggen dat ook bij zaken die afgedaan zijn en waar geen hoger beroep meer loopt in principe de mogelijkheid bestaat om herziening van het vonnis te vragen bij de Hoge Raad.

Of registreer je om te kunnen reageren.