Home

Nieuws 2270 x bekeken 6 reacties

’Gebrek aan zoet water bedreigt toekomst landbouw’

Groningen – De Nederlandse landbouw moet zich opmaken voor de strijd voor het zoete water.

Dat zegt Johan Woltjer, hoogleraar planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met zijn collega’s Piet Pellenbarg en Jannes Willems verricht hij momenteel onderzoek naar het zoetwatergebruik in Nederland.
In de landbouw zal het nodige veranderen, aldus Woltjer. ”Er wordt al gewerkt aan alternatieven. Aan gewassen die met minder, of met zilter water tóch goed groeien bijvoorbeeld. Maar er moeten ook bassins voor zoet water worden aangelegd, om in droge periodes de zwaarste klappen op te vangen.”
Woltjer voorziet dat kleinere bedrijven zullen proberen te verhuizen wanneer de waterzekerheid in het geding komt. Andere zullen moeten overschakelen op andere activiteiten – waarmee een typisch Nederlandse sector in gevaar komt. ”De bollenteelt in de kustzone, die nu al met verzilting van het grondwater kampt, laat zich niet zo gemakkelijk naar, zeg, Twente verplaatsen. Waar men overigens ook met meer droogte rekening moet houden. Natuurlijk, we zouden de zoetwatervoorziening ook aan de kust op peil houden. Maar de kosten die dat met zich meebrengt, zeker in laaggelegen polders, zijn nauwelijks nog terug te verdienen.”
Zo langzamerhand beginnen de gevolgen van de klimaatverandering merkbaar te worden in Nederlandse zoetwatervoorziening. Door de stijgende zeespiegel en langer aanhoudende droogtes, dringt het zilte zeewater verder door in de bodem. Niet alleen aan de kust begint het grondwater zouter te worden, maar ook verder landinwaarts. Als er niets gebeurt, verandert het aanzien van ons land: watergevoelige natuur verdwijnt, belangrijke gewassen kunnen niet meer worden geteeld en hele bedrijfstakken moeten hun activiteiten wijzigen of verplaatsen.
”De situatie is op termijn vrij alarmerend,” aldus planoloog Johan Woltjer. ”Lange tijd hebben we niet hoeven nadenken over zoet water: het was er gewoon. Die vanzelfsprekendheid is voorbij. We moeten nu investeren om ons aan te passen aan een verminderde beschikbaarheid van zoet water en we moeten veel zuiniger met water leren omgaan.” Internationaal gezien staat Nederland er nog heel aardig voor. In Midden- en Oost-Europa is de verdroging nog veel ernstiger. ”Als we nu de juiste investeringen doen en de waterzekerheid weten te garanderen, is dat gunstig voor de internationale concurrentiepositie van Nederland.”

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  wat een onzin, water is er genoeg, hier wordt door mensen die geleerd hebben weer een probleem gecreeerd wat helemaal niet bestaat

 • kleitokkers

  tip 1 efficiënte landbouw (intensief)

 • aarthamstra1

  Water dat voor 100% gerecycled word in een een land waarin we bijna verzuipen.70% van de aarde onder water staat.

 • agratax1

  Is verzilting een gevolg van Klimaatsverandering of is het enorme bodemwater onttrekking door industrie en voedsel industrie niet meer debiet aan het te kort?
  Hoe meer zoet water (fossiel water) we onttrekken aan de bodem hoe meer het zoute zeewater land inwaarts komt. Het probleem zal hoe dan ook alleen maar verergeren ook als we de water behoeftige gewassen van de kust meer landinwaarts verplaatsen.

 • annevandermeer1

  We trekken met zijn allen de bodem leeg terwijl we oppervlakte water genoeg hebben.
  Apparatuur om het water te ontsmetten(Clamarin) is allemaal goed gekeurd!!!!
  Op een handtekening na...die maar niet wordt verleend.
  Nu ook apparatuur ontwikkeld om met BRAK water te beregenen!!!
  Maar als het net als Clamarin moet! om het op de markt te brengen wil je je nek eigenlijk niet meer uitsteken!!
  Citeer;

  Beregen pootgoed mogelijk dit jaar
  Zo luidde de krantenkop van het artikel in de leeuwarden courant in februari 2006 naar aanleiding van een persbericht van de toenmalige plantenziektekundige dienst,nu nVWA.
  Het wachten was alleen nog op de goedkeuring door het CTGB,die er overigens in 2009 is gekomen.
  Eigenlijk zijn allen seinen op groen.en waar men nu weer op wacht?????
  Een wetswijziging die al in de ziomer van 2011 is ingediend,maar tot op heden niet behandeld is.
  Laten we met zijn allen druk uitoefenen op de overheid en eindelijk beregen toelaten!!
  De techniek en het chemische middel staan er al jaren klaar voor....

  Reacties via m.tax@brightspark.nl

 • tseardenjoke1

  b

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.