Home

Nieuws 233 x bekeken

EP steunt principe van vergroening landbouwbeleid

Straatsburg - Europa moet meer doen om planten- en diersoorten te behouden.

Straatsburg – Het Europees Parlement (EP) steunt de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Vanmiddag heeft een ruime meerderheid ingestemd met het biodiversiteitsrapport van Gerben Jan Gerbrandy (D66). Het rapport volgt op hoofdlijnen strategie van de Europese Commissie om de achteruitgang van het aantal plant- en diersoorten te stoppen. Daarnaast bevat de tekst een passage over de vergroeningsmaatregelen zoals voorgesteld door commissaris Dacian Ciolos. Hoewel het rapport de drie nieuwe eisen (natuurbraak, vruchtwisseling en permanent grasland) niet expliciet noemt, wordt het principe wel onderschreven.
Volgens Gebrandy is er nu sprake van een ’historische kans’ om stappen te zetten. Dit jaar wordt namelijk behalve het GLB ook het cohesiebeleid en het visserijbeleid herzien. De Nederlandse europarlementariër pleit voor een geïntegreerde aanpak. ”Op al deze terreinen moet biodiversiteit prioriteit krijgen”, zegt hij. ””De Europese Unie had zich al eerder biodiversiteitsdoelen gesteld, maar die hebben we bij lange na niet gehaald. Nu houden we vinger aan de pols.”
CDA’er Esther de Lange zegt tevreden te zijn over de aanname van het rapport. ”Het laat zien dat wij als parlement belang hechten aan biodiversiteit.” Wel benadrukt zij dat het EP hiermee niet automatisch heeft ingestemd met de drie vergroeningseisen van Ciolos. ”Die discussie moet nog in de landbouwcommissie worde gevoerd.”
Precies om die reden vindt Bas Eickhout (Groenlinks) het rapport niet ver genoeg gaan. Hij spreekt over een voorzichtige stap, die eigenlijk te mager is. Met name de groep van De Lange is daar debet aan, vindt hij. ”We lopen telkens tegen het probleem aan dat niemand tégen het behoud van de natuurlijke rijkdommen in Europa is, maar zodra dit in concreet beleid vertaald moet worden, haakt het conservatieve deel van dit parlement af”, stelt hij.

Of registreer je om te kunnen reageren.