Home

Nieuws 1342 x bekeken

"Dit is het laatste stukje Zeeuwse grond dat onder water wordt gezet"

Het plan van staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) voor de Westerschelde wordt waarschijnlijk komende week in de Tweede Kamer besproken. Drie parlementariërs met een uitgesproken standpunt.

Stientje van Veldhoven (D66): Voor mij gaat deze kwestie over twee dingen: natuur en financiën. Als de Europese Commissie groen licht geeft voor dit plan, ga ik ervan uit dat het voldoende is voor de natuur. Althans, voor dat deel van de herstelopgave die voor rekening komt van het Rijk, want ook de provincie moet nog een bijdrage leveren. Wat de financiën betreft liggen de zaken anders. Aan het vorige voorstel van Bleker kleefden enorme risico's; of dat nu weer het geval is, kan ik nu nog niet overzien. Dat hangt ook samen met de vraag of andere partijen dit compromis ondersteunen. Wil Vlaanderen meebetalen? Is Zeeland Seaports akkoord? Komen de Zeeuwen niet in opstand? En tenslotte is daar nog het standpunt van de PVV. Die partij heeft altijd gezegd dat er geen millimeter van de Hedwige onder water gezet mocht worden, dat was een principieel punt. Houden zij daar aan vast?"

Richard de Mos (PVV): "De PVV wil dat Bleker vasthoudt aan zijn eerste alternatief en dat hij zich niet onder druk laat zetten door het ontpolderingsdriftige Europa. Dat zou Brussel eens moeten doen bij Merkel of Sarkozy, dan kreeg het een schop onder de groene ontpolderingsbillen. Take it or leave it wat betreft het eerst aangeboden alternatief, dat draagkracht had in Zeeland en op een meerderheid in de Kamer kon rekenen. De PVV heeft altijd gewaarschuwd voor deze Europese gijzeling en krijgt helaas het grootste gelijk van de wereld. Vooralsnog gaan wij hier zeker niet meer akkoord. Ik heb gepolst in Zeeland en men wil dat ik doorga met de strijd: geen millimeter water in de Hedwige."

Ad Koppejan (CDA): "Mijn eerste reactie is dat het grootste deel van de Hedwige behouden blijft, en dat is winst. Ik heb tijdens mijn Kamerlidmaatschap verschillende keren meegemaakt dat er sprake van was dat de gehele polder onder water zou worden gezet. Ik wil daarom ook een compliment geven aan Bleker, die een compromis heeft bereikt met de Europese Commissie – hij mag dat misschien nog niet zeggen, maar dan doe ik het, want hij heeft groen licht gekregen van Brussel. Niettemin doet het pijn, bij de Zeeuwen en dus ook bij mij, dat 100 hectare toch wordt ontpolderd. Als ik het alleen voor het zeggen had, zou ik hier natuurlijk niet voor hebben gekozen. Of dit plan voor mij acceptabel is, hangt af van de antwoorden op een aantal vragen die ik nog heb. Ten eerste moet de aanleg van de zeedijk op draagvlak in de regio kunnen rekenen. Gaat Bleker daarvoor zorgen? Ten tweede wil ik verzekerd zijn van de ondubbelzinnige medewerking van de Vlaamse regering, want wij gaan natuurlijk niet opnieuw onderhandelen. En drie: er moet nu eindelijk een einde komen aan deze heilloze ontpolderingsdiscussie. Samen met andere heb ik mij de afgelopen jaren ingezet voor het behoud van verschillende polders, en zo hebben wij bij elkaar bijna zo'n 1.000 hectare gered. Er mag geen twijfel over bestaan dat dit het laatste stukje Zeeuwse grond is dat wordt prijsgegeven. Een definitief oordeel geef ik dus pas tijdens het debat, maar je proeft wel een constructieve houding."

Of registreer je om te kunnen reageren.