Home

Nieuws 556 x bekeken

Boer in Renswoude mag geen intensieve veehouderij bouwen

Den Haag – De gemeente Renswoude hoeft geen vrijstelling op een bestemmingsplan te verlenen om nieuwbouw van een intensieve veehouderij in het buitengebied mogelijk te maken.

Zo oordeelt de Raad van State. Een boer had de weigering van het college van burgemeester en wethouders een vrijstelling te verlenen aangevochten.
Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan, ’Buitengebied Renswoude 1995’, aldus de Raad van State. De advocaat van de agrariër beargumenteert dat het gemeentebestuur ten onrechte de ’notitie Nieuwvestiging intensieve veehouderijen in landbouw-ontwikkelingsgebieden’ ten grondslag van de weigering legt.
Volgens de notitie kunnen boeren groeien in aangewezen gebieden. Het betreft volgens de agrariër een niet toegestane verscherping van het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost. Het is volgens de rechters onomstreden dat de voorgenomen bouw zou plaatsvinden in een reconstructiegebied.
Het gebied is juist bedoeld om intensieve veehouderijen te weren. Hoewel de regels nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf niet uitsluit, heeft de gemeente wel het recht deze te weigeren, aldus de Raad van State.

Of registreer je om te kunnen reageren.