Home

Nieuws 561 x bekeken

Agriterra: bezuinigingen ontwikkelingssamenwerking niet per definitie probleem

Arnhem – Bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, zelfs in de orde van grootte van 1 miljard, zijn niet noodzakelijkerwijze rampzalig voor ontwikkelingslanden. Het is voor NGO’s vooral belangrijk het beschikbare geld meer gericht op specifieke doelen en doelgroepen als boeren in te zetten. Dat vindt Kees Blokland van de agrarische ontwikkelingsorganisatie Agriterra.

Volgens Blokland staren sommige collega’s zich blind op getallen, terwijl de blik vooral gericht zou moeten zijn op de invulling van ontwikkelingssamenwerking. Agriterra zelf ontvangt tot 2014 12,5 miljoen euro per jaar. Bij de vorige bezuinigingsronde werd Agriterra, dat zich richt op het oprichten en versterken van boerenorganisaties, ontzien. Blokland benadrukt dat het geld niet binnen is. De overheid heeft alleen de intentie bekendgemaakt. ”Agriterra blijft niet per se buiten schot.”
Blokland denkt wel dat de wijze waarop Agriterra werkt beter past bij de steeds meer door de overheid gepropageerde weg. ”Agriterra heeft een duidelijke doelgroep: boeren. De organisatie heeft een duidelijk doel: het versterken van boerenbedrijven door boeren te laten samenwerken. Ten slotte maakt Agriterra dankbaar gebruik van de aanwezige kennis en kunde in Nederland, door agrariërs en mensen uit de agribusiness in te zetten bij projecten. Agriterra werkt minder met geldelijke overdrachten.”
Blokland vindt het in de media genoemde bedrag van 1 miljard bezuinigingen per jaar – een kwart van de totale jaarlijkse uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking door de Nederlandse overheid – niet schokkend. ”Het past bij de tijdsgeest van nu en zou me niets verbazen als het gerucht waar blijkt.” De afspraak van rijke landen om 0,7 procent van het bruto binnenlands product aan ontwikkelingssamenwerking te besteden, vindt Blokland enigszins achterhaald en ”onterecht heiligverklaard”.
”NGO’s moeten zich gaan realiseren dat de wereld drastisch is veranderd. Het is waar dat in de laatste dertig tot veertig jaar veel goed werk is verricht. Hulp heeft geholpen. Maar tegelijk zien we nieuwe kapitaalsstromen ontstaan. Afrika trekt investeerders uit het Westen maar ook China en India, landbouwgrond wordt opgekocht en handelsstromen intensiveren. Het is niet gezegd dat Europese landen moeten volharden in de oude aanpak waarbij geld direct naar overheden gaat. Economische ontwikkeling en in het kielzog sociale stabiliteit komen Nederland ten goede, maar vastklampen aan getallen en een niet optimale werkwijze, ondergraaft het draagvlak.”

Of registreer je om te kunnen reageren.