Home

Nieuws 1037 x bekeken

WOZ-waarde agrarische objecten plus 0,3 procent

Doetinchem – In tegenstelling tot woningbezitters, die te maken krijgen met een lagere WOZ-waarde, krijgen eigenaren van agrarisch onroerend goed gemiddeld te maken met een hogere waarde.

Volgens de Waarderingskamer, de toezichthouder op de toepassing van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), steeg de waarde van agrarisch onroerend goed met 0,3 procent. Dit is volgens opgaven van gemeenten. Dit is een gemiddelde over het hele land en op basis van alle categorieën binnen het agrarisch vastgoed, zoals melkvee, varkens, akkerbouw en tuinbouw. Het gaat om peildatum 1 januari 2011, vergeleken met 1 januari 2010.

De WOZ-waarden die nu worden toegekend aan woningen liggen volgens de Waarderingskamer gemiddeld 2 procent lager dan die vorig jaar aan belastingplichtigen werden opgelegd. De crisis op de woningmarkt van 2011 wordt begin 2013 zichtbaar in een verdere daling van de WOZ-waarde van woningen, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een reactie op de lagere woningtaxaties. Voor enkele categorieën in de landbouw, waaronder de intensieve sector, gaat dat ook plaatsvinden, is de verwachting. Vooral bij oude, niet-moderne bedrijven.

Rond deze tijd ontvangen ondernemers de WOZ-beschikking met daarin de waardering van agrarisch onroerend goed in het kader van de WOZ. Wie het niet eens is met de beschikking moet binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken. Volgens taxateurs komt het vaak voor dat de taxaties van landbouwbedrijven niet kloppen: de WOZ-waarde is te hoog vastgesteld. Volgens LTO wordt er bij de taxatie onvoldoende rekening gehouden met de waardedrukkende omstandigheden, zoals de aanwezigheid van natuur of stad. Daarnaast gebruiken gemeenten de Taxatiewijzer voor de vaststelling van de waarde. Deze wijzer hanteert vaste waarden per agrarisch gebouw, echter de gemeente weet vaak onvoldoende welke agrarische gebouwen er werkelijk staan en nog belangrijker, van welke kwaliteit.

De Waarderingskamer en Belastingdienst erkennen dat gemeenten niet blind moeten varen op de Taxatiewijzer bij vaststelling van de WOZ-waarde bij agrarische gebouwen. LTO stelt voor om de ondernemer zelf een soort ‘taxatieformulier’ in te laten vullen, zodat gemeenten exact weten welke gebouwen er op het erf staan en wat de kwaliteit ervan is.

Of registreer je om te kunnen reageren.