Home

Nieuws 699 x bekeken 1 reactie

VVD: omgevingsregisseur kan bouw vergisters flink versnellen

Den Haag – Mestvergisters kunnen sneller worden gebouwd als er bij het loket voor omgevingsvergunningen één regisseur wordt aangesteld.

Dat stelt Tweede Kamerlid René Leegte (VVD), die dit plan maandag tijdens een door hemzelf georganiseerd symposium over decentrale energie-opwekking in Amersfoort lanceert.
Volgens Leegte verloopt de vergunningverlening bij onder meer kleine energieprojecten vaak traag, omdat kennis bij het omgevingsloket versnipperd is. ”Met mestvergisting kan zeker 11 petajoule aan biogas worden opgewekt”, zegt hij. ”Maar het is nog niet winstgevend. In het oude regime zouden we dan subsidies hebben verleend, maar beter is het om belemmeringen weg te nemen. De overheid moet meedenken in plaats van een hindermacht vormen.”
Sinds 1 oktober vorig jaar is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht. Hierdoor kunnen alle ondernemers bij één loket terecht voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Volgens Leegte is dat een goede eerste stap, maar is er meer nodig. Door de aanwijzing van een regisseur kan vergunningverlening aanzienlijk sneller plaatshebben.
”We moeten toe naar dezelfde situatie als bij de Green Deals. Als je een groen idee hebt, krijg je een ambtenaar toegewezen die helpt bij de vertaling naar de praktijk.” Leegte is niet bevreesd dat dit het omgevingsloket minder onafhankelijk maakt. ”De regisseur heeft een andere rol dan de ondernemer. En hij moet zich natuurlijk wel aan wet- en regelgeving houden.”

Eén reactie

  • cmadumont

    Er is meer nodig meneer Leegte, namelijk een besluit over digestaat en en geen subsidieloterij (SDE), maar een reële prijs voor de opgewekte energie, ook als meer wordt geproduceerd dan nodig voor het eigen bedrijf. Zolang dat niet gebeurt, kun je regisseren wat je wilt, maar is het bij voorbaat een flop.

Of registreer je om te kunnen reageren.