Home

Nieuws 470 x bekeken

PvdA wil hardere maatregelen tegen overtredingen co-vergisting

Den Haag – De PvdA wil hardere maatregelen tegen het illegaal bijmengen van co-producten in biogasinstallaties. PvdA-kamerlid Sjoera Dikkers vindt de aanpak die staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu eerder aankondigde niet voldoende.

Atsma wilde vooral via voorlichting de naleving van de regelgeving voor het co-producten bij co-vergistingsinstallaties verbeteren. Dikkers vindt dit niet voldoende. Ze wijst erop dat bij onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) bij leveranciers van co-vergistingsmateriaal bleek dat zes van de acht bedrijven in overtreding waren. De bedrijven hielden zich niet aan de mest- en milieuregels.Dikkers pleit voor een registratieplicht voor alle stoffen die worden bijgemengd aan een co-vergistingsinstallaties.
Atsma beantwoordt de vragen van Dikkers komende week schriftelijk. Tijdens het rommelig verlopen debat over afval kwam hij niet toe aan beantwoording van alle vragen.
Vanuit de biogassector is er veel kritiek op het huidige systeem voor toelating van co-producten. In Nederland zijn minder producten toegelaten in de vergisters dan in buurlanden, wat tot oneerlijke concurrentie leidt. De biogassector erkent dat er wel eens producten de vergister in gaan die niet zijn toegelaten, maar dat het milieu hierbij niet in gevaar komt.
Vorig jaar werd de positieve lijst met producten die in de vergister mogen uitgebreid met 23 producten. Verder heeft staatssecretaris Henk Bleker van landbouw toegezegd de toelatingsprocedure voor reststoffen in vergisters te vereenvoudigen. Bij deze methodiek moeten stoffen die in de co-vergister worden gestopt eerst worden onderzocht op verontreinigingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.