Home

Nieuws 246 x bekeken

Oeso ziet uitstoot broeikasgassen toenemen met 50 procent

Den Haag – De uitstoot van broeikasgassen kan tot 2050 50 procent toenemen mits het milieubeleid in belangrijke regio’s zoals de EU wordt aangescherpt.

Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) in het rapport ’OECD Environmental Outlook to 2050’.
De Oeso baseert de raming op een scenario waarbij in 2050 nog 85 procent van de energiemix wordt ingevuld met fossiele brandstoffen. Volgens de Oeso zullen hernieuwbare brandstoffen zoals bio-ethanol of windenergie in 2050 zonder grote wijzigingen nog 10 procent van de energie leveren, terwijl kerncentrales het overige deel leveren.
Wanneer de uitstoot van broeikasgassen met 50 procent toeneemt, zal de gemiddelde mondiale temperatuur tegen het einde van deze eeuw toenemen met 3 tot 6 graden celsius. Het VN-klimaatpanel denkt dat bij een stijging met meer dan 2 procent tot ernstige gevolgen kan leiden voor onder meer de wereldwijde voedselvoorziening.
Luchtverontreiniging zal volgens de Oeso de belangrijkste oorzaak van gezondheidsproblemen bij mensen worden terwijl de biodiversiteit afneemt. Door een warmere wereld zal volgens de studie zoetwater verdampen, terwijl de vraag naar water met 55 procent toeneemt. Zo’n 40 procent van de wereldbevolking zal volgens de Oeso in 2050 leven in een gebied met een beperkte voorraad zoetwater.
De Oeso stelt dat het tij kan worden gekeerd wanneer vóór 2013 een veelomvattende klimaatdeal wordt gesloten. Binnen een dergelijke deal moeten veel landen samenwerken, omdat het klimaatprobleem per definitie grensoverschrijdend is.
De Oeso is in Parijs gevestigd en telt 34 vooral rijkere lidstaten die binnen de Oeso overleggen over economische vraagstukken.

Of registreer je om te kunnen reageren.