Home

Nieuws 812 x bekeken

Nieuwe voorzitter landpachtersbond wil aandacht voor grijze pacht

Dordrecht - De bond van landpachters (BLHB) heeft een nieuwe voorzitter. Piet van der Eijk neemt de hamer over van Jos van Maanen. Van Maanen is zeven jaar voorzitter geweest en blijft verbonden met de bond als adviseur.

Van der Eijk is opgegroeid op een pachtbedrijf en heeft een akkerbouwbedrijf in Dordrecht. Daarnaast is hij werkzaam als pacht- en onteigeningsdeskundige en lid van de Grondkamer Zuidwest. Het is zijn ambitie om de bond meer bekendheid te geven. Van der Eijk: “Meer dan de helft van de agrarisch ondernemers heeft te maken met pacht. Toch is de bond als belangenbehartiger nauwelijks bekend. Daar hoop ik verandering in te brengen.”
Ook wil Van der Eijk namens de bond zich daadkrachtiger mengen in de discussie over de liberalisering van de pachtwet. Vooral de hoeveelheid grijze pacht vraagt aandacht, vindt hij. “In Nederland hebben we 750.000 hectare pachtgrond. Daarvan valt ruim 250.000 hectare onder grijze pacht.”
Bij grijze pacht gaat het om een schriftelijke of mondelinge pachtovereenkomst voor meer dan 1 ha die niet bij een grondkamer ter goedkeuring of registratie is aangeboden. De keuze voor de pachtvorm wordt meestal door de verpachter gemaakt. Redenen om te kiezen voor grijze pacht zijn onder meer het omzeilen van de Pachtwet en het vermijden van administratie en kosten. Van der Eijk: “Hierin schuilt ook een gevaar voor de positie van de pachter. Het is belangrijk dat we ons als bond hierin gaan verdiepen.”
De nieuwe voorzitter is aangesteld voor een termijn van vier jaar en kan nog tweemaal herkozen worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.