Home

Nieuws 383 x bekeken

Ministerie moet alert zijn op lagere aanvraag toeslagrecht

Den Haag - De Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie moet alert zijn op lagere aanvragen voor toeslagrechten. DR kan er niet voetstoots vanuit gaan dat de aanvrager bewust aanspraak maakt op een lager bedrag.

Dat blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.  
Het College oordeelde over een aanvraag van een voorschot op de bedrijfstoeslag over het jaar 2009. De agrarisch ondernemer had een aanvraag gedaan voor bijna 16.000 euro, terwijl het bedrijf  recht had op bijna 23.000 euro.
Het College heeft geconstateerd dat er een duidelijk verschil was tussen de papieren aanvraagformulieren en de digitale aanvraagmogelijkheid. In het laatste geval  was er geen mogelijkheid nog een aantal hectaren ter controle in te vullen. Daardoor kon de ondernemer geen bevestiging geven voor het totaal aantal hectaren, waarvoor hij een aanvraag wilde doen. Door het ontbreken van die controlemogelijkheid, is de fout die de ondernemer maakte niet aan het licht gekomen.
Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven had de Dienst Regelingen in dit geval de mogelijkheid moeten bieden de aanvraag te corrigeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.