Home

Nieuws 466 x bekeken

Grootschalig onderzoeksproject biologische landbouw

Frick - Vijftien onderzoekspartners in elf Europese landen stappen samen in een Europees onderzoeksproject rond biologische landbouw.

In dit project wordt onderzocht in welke mate de bodemkwaliteit gunstig beinvloedt kan worden door gereduceerde bodembewerking (ploegloos) en groenbemesting. Voor Nederland zijn Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut de onderzoekspartners. Het project heet TILMAN-ORG en wordt gecoördineerd door het Zwitserse Instituut voor Biologische Landbouw (FiBL).
De in totaal vijftien onderzoekspartners zullen gedurende de komende drie jaar data afkomstig van meerjarige veldexperimenten, gevalstudies en interviews met telers compileren. Een literatuurstudie zal de bestaande kennis en ervaring bundelen.
Al de projectresultaten zullen gebruikt worden om verbeterde biologische teeltsystemen te ontwerpen. Uit de resultaten zullen ook tools en richtlijnen worden aangeboden aan adviseurs en boeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.