Home

Nieuws 1317 x bekeken 1 reactie

Grondkamer voortaan onafhankelijk orgaan

Den Haag – De Uitvoeringswet grondkamers wordt aangepast. Daarmee heeft na de Tweede Kamer nu ook de Eerste Kamer ingestemd.

De wetswijziging komt voort uit het aanpassen aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, waar de Uitvoeringswet grondkamers voortaan onder valt. De belangrijkste taak van de grondkamer, het toetsen van pachtovereenkomsten op overeengekomen verplichtingen en de pachtprijs, blijft hetzelfde. Grondkamers zijn ingesteld in verband met het belang van onpartijdige en onafhankelijke beoordeling van pachtovereenkomsten.
De grondkamer krijgt wel een volledig onafhankelijke positie, waardoor de pachtkamer ook kan oordelen over pachtzaken waarbij de Staat een van de partijen is. ”Om deze reden past het niet als de minister vervolgens beleidsregels kan stellen met betrekking tot de taakuitoefening van de pachtkamer”, vindt de Eerste Kamer.
Leden van de pachtkamer en de voorzitter van de pachtkamer zullen door de wetswijziging voortaan door de Kroon benoemd worden, net zoals bij een rechtelijk college. Gedeputeerde Staten stellen mensen voor die zitting krijgen in de pachtkamer. In het verleden werd de pachtkamer door het ministerie benoemd.
De pachtkamer zal voortaan wel jaarverslagen moeten publiceren waarin inzicht wordt geboden in de kwaliteit van de dienstverlening. Verder zal er iedere vijf jaar een evaluatie plaatsvinden van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de grondkamer. Deze extra administratieve lasten kosten jaarlijks 63.000 euro.
Nederland telt vijf regionale grondkamers.

Eén reactie

  • gerstiroma

    lijkt mij een goed plan maar de kosten zullen wel hoger uitvallen, want voor 63000 krijg je maar 2 typistes of 1 leidingevende

Of registreer je om te kunnen reageren.