Home

Nieuws 290 x bekeken

Geen meerderheid voor helderheid financiering hydrologische maatregelen

Den Haag – De coalitie- en gedoogpartijen vinden het niet nodig dat het kabinet uiterlijk in juni 2012 met een uitwerking komt van de te realiseren hydrologische maatregelen, inclusief de programmatische aanpak stikstof (PAS), zoals aangekondigd in het natuurakkoord.

Dat blijkt na de stemmingen over een motie van D66-kamerlid Stientje van Veldhoven. Ze kreeg bij haar motie steun van de voltallige oppositie; SP, PvdD, PvdA, Groenlinks, D66, SGP en Christenunie. Een verzoek van Van Veldhoven aan het ministerie om binnen een week een update te geven over de financiële situatie rondom de hydrologische maatregelen werd later op de dag wel gesteund door het CDA.
Voor de uitvoering van Natura 2000 en de PAS-maatregelen heeft het ministerie financiële dekking middels ruilgronden, 105 miljoen euro van de overheid en de restgelden uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Voor de hydrologische maatregelen, om verdroging en verzuring tegen te gaan, is nog geen budget beschikbaar. Staatssecretarissen Atsma (Infrastructuur en Milieu) en Bleker (landbouw) zijn hierover in gesprek met de waterschappen en regionale overheden.

Of registreer je om te kunnen reageren.