Home

Nieuws 1960 x bekeken

Haast achter Gelderse natuur

Arnhem – De aanleg van de 5.300 hectare Gelderse natuur die de bestaande natuurgebieden met elkaar moet gaan verbinden, wordt versneld uitgevoerd. Dat zegt gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van de provincie Gelderland.

Het aanleggen van natuur moet veel sneller dan tot nu toe is gebeurd. Het tempo wordt flink opgeschroefd: van 200 hectare per jaar naar jaarlijks 400 tot 600 hectare. In totaal wil Gelderland nog 5.300 hectare nieuwe natuur aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) toevoegen. Dat is 6.000 hectare minder dan aanvankelijk de bedoeling was. Deze percelen zijn niet direct noodzakelijk om de verbindingszones te kunnen maken, maar zijn volgens de provincie al aangekocht en in bezit van Bureau Beheer Landbouwgronden (BLL) en worden in fases weer verkocht of uitgeruild. Eerder meldde LTO dat het grootste deel van de grond nog in handen van de boeren zou zijn. De 5.300 hectare grond die wel nodig is om de verbindingszones te kunnen maken, moet nog worden aangekocht of geruild.
Het schrappen van de gronden – ook wel herijken genoemd – van meer dan de helft van het areaal nieuwe natuur bestemd voor de EHS was nodig. Het rijk heeft minder geld beschikbaar als gevolg van bezuinigingen dan eerder het geval was.
Ondanks de versnelling zal de Gelderse EHS mogelijk toch niet op tijd klaar zijn. Van Dijk: ”Het is noodzakelijk dat we tempo gaan maken. Met de huidige snelheid van 200 hectare per jaar natuur erbij, zijn we over 26 jaar nog bezig. Onze doelstelling is om over dertien jaar klaar te zijn met de aanleg van de EHS.”
In het natuurakkoord dat de provincies begin februari sloten met staatsecretaris Bleker staat dat de uitvoering van de herijkte EHS in 2018 klaar moet zijn. ”Dat is onmogelijk. Dat zou alleen kunnen door op grote schaal grond te onteigenen en daar creëren we geen draagvlak mee”, zegt Van Dijk.

Gedeputeerde Staten van Gelderland en de Gelderse waterschappen en natuur- en landbouworganisaties maakten vandaag bekend op hoofdlijnen overeenstemming te hebben over de manier waarop ze de komende jaren het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden gaan afmaken.Voor de realisatie van de EHS moeten nieuwe natuurgronden worden ingericht. Echter omdat het rijk minder geld beschikbaar heeft, moet het netwerk dat de natuurgebieden verbind worden verkleind. Gelderland is de eerste provincie die een concrete invulling geeft aan de herziening van de natuurgebieden.
De overige provincies inventariseren nog hoeveel geld ze beschikbaar hebben, hoeveel hectare ze willen afhalen van de EHS en welke percelen dit moeten zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.