Home

Nieuws 1092 x bekeken 4 reacties

Rabo: investeer in boer

Genève - De vergroting van de voedselproductie is alleen mogelijk als er meer geïnvesteerd wordt in de boer.

Dat zegt de Rabobank tijdens een internationale conferentie in Genève over de voedselproblematiek in de wereld. De productie van voedingsmiddelen blijft achter bij de groei van de wereldbevolking. De analisten van de Rabobank zien dat de markt niet functioneert om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar voedsel.

Aan de ene kant vragen grote levensmiddelenbedrijven grondstoffen voor een lagere prijs, terwijl aan de andere kant boeren te maken krijgen met hogere prijzen voor de grondstoffen die zij nodig hebben voor de productie van voedingsmiddelen. Volgens de bank moeten grondstoffenhandelaren, levensmiddelenbedrijven en supermarkten nu gezamenlijk in actie komen en de samenwerking zoeken met boeren.

Berry Martin van de Rabobank zegt dat een groot deel van de oplossing ligt op het niveau van de boerderij, omdat boeren de mogelijkheid hebben het tekort aan productie te overbruggen. “Uiteindelijk zijn het de boeren die de wereld voeden. Om het tekort te dichten zijn innovaties en investeringen door de boeren cruciaal. Zij veranderen in plattelandsondernemers, die professioneel zijn, vakbekwaam, zelfbewust, geïnformeerd en toegewijd. Landbouw wordt meer high-tech, meer gespecialiseerd en de omvang van bedrijven zal toenemen. Om een omgeving te creëren waarin boeren kunnen floreren, is samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid met de boeren noodzakelijk.”

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Kijk, de rabo begint het ook in te zien

 • no-profile-image

  De TE snelle stijging van het gebruik van voedingsgewassen voor biobrandstoffen is de enige oorzaak van de te krappe voorraad van voedingsgrondstoffen in de wereld. Dat moet de Rabobank toch al lang weten,zij zijn in heel de wereld aanwezig. Gebruik van voedingsgewassen voor biobrandstoffen nu al in de wereld . In de V.S.40% van de mais en 10% van de soyabonen . In Canada 30% van de mais en10% van de tarwe In Brazilie 60% van de rietsuiker In Argentinie 30% van de soyabonen en 5% van de mais In Nedeland en Belgie staan er ethanolfabrieken die de volledige inlandse graanproduktie kunnen verwerken . Hongarije gebruikt zijn europese subsidies voor de bouw van ethanol fabrieken!!!!! In de V.S.en Canada hebben akkerbouwers en veehouders al onenigheid omdat de ethanol het veevoer opeet De akkerbouwers gebruiken de biobrandstoffen alleen om de graanprijzen hoog te houden De biobrandstoffen stellen nog steeds niets voor als olievervanging De olieprijs blijft doorstijgen !!!!!! In Amerika en Canada ziet men nergens reclame voor biobrandstof ,het wordt verplicht bijgemengd en verder doodgezwegen Omdat de mensen ook vinden dat de voedselprijzen stijgen door de biobrandstoffen.De duurzaamheid is bovendien minimaal als men ziet hoeveel aardgas en aardolie er nodig om de biobrandstoffen te produceren ,en hoeveel co2 er uitgestoten wordt.
  i

 • no-profile-image

  Misscchien moeten we eerlijk zijn en zeggen er is niet genoeg grondstoffen om voedsel te produceren voor 9 miljard mensen. Theoretisch zal het geen punt zijn, maar voor voedselproductie is ENERGIE nodig naast de zon, fossile brandstof wordt schaarser en duurder, dan maar bio enegie maar dat gaat ten koste van voeding. Toen de boer nog haver voerde aan zijn "trekker" en er geen energie was voor kunstmest productie was er eerder te kort voedsel dan te veel. Het lijkt er op dat deze tijd terug komt, want de fossile brandstof moet vervangen worden door bio brandstof en er is veel meer brandstof per hoofd van de bevolking dan voorheen. @Denker Jij bent in de veronderstelling dat deRabo wel weet hoe het in elkaar steekt, helaas ook daar lopen te veel Economen rond die van BOEREN geen kaas hebben gegeten, m.a.w. die geen kijk hebben op hoe de productie tot stand komt en welke enorme energie behoefte (kunstmest productie, bewekingen, transport etc.) er is om een ton ethanol te laten groeien en te produceren of hoeveel CO2 emissie een ha palmolie levert via rottend organische materiaal van het "gesloopte" oerbos. Om van erosie maar te zwijgen, die optreedt in de grote cultuur steppes met mono teelten. Ook hier zullen we net als bij de financiele perikelen de volgende generatie met de uitdaging, "Hoe overleven dit" achter laten.

 • no-profile-image

  Het is maar hoe je het uitlegd mensen van de rabobank Tot de eeuwwisseling was er te veel aanbod van graan vandaar de te lage graanprijzen Na het jaar 2000 is de ethanolhyp begonnen , nu is de biobrandstoffen produktie de oorzaak dat de voedselproduktie omhoog moet om 9 miljard mensen te voeden .De grond die nu gebruikt wordt voor biobrandstof produktie is voor de voedselproduktie onttrokken dat zijn gigantische oppervlakten Voor iets dat niet duurzaam is alleen goed voor multinationals als monsanto enz.Duurzame energie zal wel het grootste probleem worden om 9 miljard mensen op de aarde te laten rondlopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.