Home

Nieuws 1010 x bekeken

Nederland geen koploper

Brussel – Engeland en Zweden zijn al volledig omgeschakeld op groepshuisvesting van zeugen. In Nederland is volgens de nu bekende gegevens tussen de 70 en 80 procent van de bedrijven omgeschakeld.

Dat blijkt uit cijfers die circuleren in Brussel over de omschakeling naar groepshuisvesting. In Spanje en Frankrijk zou 50 procent van de bedrijven zijn omgeschakeld, in Denemarken 80 procent en in Italië 70 procent. Van Duitsland is geen percentage bekend, maar lobbyist Frans van Dongen voor de Nederlandse vleessector, schat dit op ongeveer 70 procent. Van de Oost-Europese lidstaten zijn nauwelijks gegevens bekend, maar vrij algemeen is de indruk dat hier tot nu toe bijna niets is gebeurd.

De Europese Commissie zelf beschikt nog niet over exacte gegeven, maar heeft nu de verschillende lidstaten gevraagd om een eerste inventarisatie van de stand van zaken. Volgens de Europese regels moet vanaf 1 januari volgend jaar de omschakeling naar groepshuisvesting voltooid zijn.
Frans van Dongen verwacht dat er druk op de Europese Commissie zal komen om tot uitstel van de omschakeling te besluiten, met als argument de slechte situatie in de sector en de zeer matige prijsvorming. De Noordwest-Europese lidstaten zullen tegendruk geven.

Wyno Zwanenburg van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) maakt zich zorgen om de situatie. Hij wijst erop dat in Nederland bovendien nog een extra eis geldt: de zeugen moeten vier dagen na inseminatie in de groep worden gelaten, terwijl de Europese eis van vier weken uit gaat. ”Dat levert extra risico’s op. Er bestaat grotere kans dat de dracht niet aanslaat en de zeug opnieuw moet worden geïnsemineerd.” De NVV wil bij het ministerie daarom pleiten voor afschaffing van die vierdagen-eis.

LTO heeft vorig jaar het idee gelanceerd voor een Europese beëindigingsregeling voor de zeugenhouderij, juist ook met het oog op de omschakelingsproblematiek. Tot nu toe is er echter weinig draagvlak voor het idee. Volgens Van Dongen maakt het voorstel geen kans in de Commissie. Hij verwacht dat er vanuit Brussel wel toestemming wordt gegeven om omschakeling te subsidiëren. Met name een land als Frankrijk zal daar gebruik van maken, denkt Van Dongen. Bij de afschaffing van de legbatterij in Frankrijk is de omschakeling ook gesubsidieerd.

In de bestuursvergadering van het Productschap Vee en Vlees werden gisteren ook zorgen geuit. ”Straks hebben we wel regels in de EU, maar ze worden niet nageleefd”, aldus één van de bestuurders. De NVV maakt zich bovendien zorgen over de situatie die kan ontstaan in de handel. ”Biggen zijn andere zaken dan eieren die je nog naar de industrie kunt sturen. Hoe wil de Europese Commissie daarmee omgaan?”

Of registreer je om te kunnen reageren.