Home

Nieuws 223 x bekeken

Natuurbeheerder kan bijvoeren vee niet zomaar verbieden

Leeuwarden - Natuurbeheerders kunnen pachters niet opleggen dat ze hun vee in natuurgebieden niet bijvoeren.

Dat blijkt uit een uitspraak van de pachtkamer in Leeuwarden in een zaak tussen drie pachters en de natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea.


It Fryske Gea heeft aan de noordkust van Friesland buitendijkse reservaatsgronden verpacht. Aan de pachters zijn eisen opgelegd omtrent de veedichtheid en de perioden waarin de gronden begraasd mogen worden. It Fryske Gea wil niet dat landbouwhuisdieren in het reservaatsgebied worden bijgevoerd.


Het pachtcontract waarover de pachtkamer zich in Leeuwarden boog, bevatte echter niet een bepaling omtrent het bijvoeren. Volgens It Fryske Gea is het de bedoeling dat alleen vee in het gebied komt, als er genoeg te grazen valt.  Anders wordt  het reservaatsgebied een stalgebied voor vee.


Beweiding kan aan de ene kant gunstig zijn voor de weidevogels, maar als er te weinig gras is  kan het vee onrustig worden en daardoor veel broedsel verstoren of vertrappen. Als er niet mag worden bijgevoerd zal het vee - in de ogen van It Fryske Gea - niet te vroeg worden geweid.


Als het vee te weinig te vreten heeft en het publiek dat opmerkt, krijgt de natuurorganisatie daarvan de klachten  van het publiek doorgespeeld. De rechter zegt dat de organisatie wat dat betreft mogelijkheden genoeg heeft om het grote publiek duidelijk te maken dat de verantwoordelijkheid voor het wel en wee van het vee niet  bij de organisatie berust, maar bij de boer.
De boer mag echter - tegen de wens van It Fryske Gea - zijn dieren bijvoeren, zolang niet duidelijk in het pachtcontract is afgesproken dat dit niet mag.

Of registreer je om te kunnen reageren.