Home

Nieuws 674 x bekeken

NVWA gaat naleving regelgeving openbaar maken

Den Haag – De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) wil dat ondernemers meer zelf hun verantwoordelijkheid nemen bij het naleven van wetten en regels. Dit wil de NVWA bereiken door de komende jaren veel meer naar buiten te treden met haar oordeel.

Het gaat dan niet alleen om bedrijven die de regels overtreden, maar ook om bedrijven die de regels wel goed naleven. Dat staat in het jaarplan van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) dat het ministerie van landbouw naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De NVWA gaat samen met brancheorganisaties een systematiek ontwerpen om het oordeel van de NVWA over de bedrijven openbaar te maken. De NVWA begint hiermee in de horecabranche.
In het eerste jaarplan van de NVWA staan de plannen van de organisatie voor het komende jaar. Afbouw van controle staat hierbij centraal. De NVWA heeft bij de controle en handhaving het uitgangspunt ’vertrouwen, tenzij’.

De komende jaren wil de organisatie van controlerende organisatie naar organisatie die ervoor zorgt dat alles onder controle is. Bedrijven die aantoonbaar de regels goed naleven, worden niet meer dan twee keer per jaar bezocht.

Tegelijkertijd wil de NVWA bedrijven die de regels overtreden door zwaardere sancties harder aanpakken en daarmee dwingen tot het naleven van de regels. Het gaat dan niet alleen om hoge boetes, maar ook via het sanctioneren van transporten of het kunnen stilleggen van een bedrijf.
In het kader van geborgde zelfcontrole door de sector wil de NVWA in 2012 met minimaal twintig bedrijven of groepen van bedrijven die een vorm van zelfregulering hebben een convenant sluiten over toezicht.

De NVWA begint in 2012 met proeven met een meer risicogerichte controle bij slachterijen. Dit moet op termijn leiden tot 25 procent minder controles bij slachterijen. Recente incidenten hebben het belang van goede controle op diervoeder opnieuw bevestigd. NVWA richt zich bij het risico-onderzoek vooral op restanten van coccidiostatica en antibiotica. Het beleid op het terrein van diergezondheid is vooral gericht op verbeterde naleving van meldingsplicht bij besmettelijke dierziekten.

Of registreer je om te kunnen reageren.