Home

Nieuws 260 x bekeken

LTO: provincies voer Natuurakkoord uit

Doetinchem – LTO Nederland roept de provincies op niet langer te dralen met de uitvoering van het Natuurakkoord en in te stemmen met de gemaakte afspraken.

”Boeren wachten nu al 20 jaar op duidelijkheid”, zegt Siem Jan Schenk van LTO Nederland. ”Het wordt tijd dat provincies achterhoedegevechten staken en gaan investeren in het landelijk gebied.”

Vrijdag werden het Interprovinciaal Overleg (IPO) en staatsecretaris Bleker het eens over de uitvoering van het Natuurakkoord. Daarin staat dat de ruilgronden ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) door het rijk worden overgedragen aan de provincies, extra geld beschikbaar komt voor agrarisch natuurbeheer en de verdeling van verantwoordelijkheden tussen rijk en provincies. Voor 24 februari moeten alle provincies afzonderlijk nog instemmen met de gemaakte afspraken. In het akkoord staat ook dat voor 1 juli 2013 duidelijk moet zijn waar de grenzen lopen van de kleinere EHS. Aanvankelijk zou de herinrichting van de natuur- en verbindingsgebieden voor 2013 afgerond moeten zijn. ”Hier zijn we dus niet blij mee. De provincies moeten nu door gaan pakken”, aldus Schenk.
Volgens de landbouworganisatie verkeren duizenden boeren in meer of mindere mate in onzekerheid omdat zij wachten op bedrijfsverplaatsing, verkoop van grond ten behoeve van EHS of gebruik maken van grond dat ingericht moet gaan worden als natuurgebied.

Of registreer je om te kunnen reageren.