Home

Nieuws 393 x bekeken

Kunstmestproducenten leggen voorraadrisico’s bij boeren neer

Utrecht - Het risico op prijsfluctuaties op de kunstmestmarkt verschuift steeds meer van de grote producenten en groothandel naar het boerenerf.

Volgens Rabo-analist Dirk Jan Kennes moet de keten transparanter worden, zodat de boer goed kan omgaan met de risico’s. Retailers als Agrifirm kunnen bij de informatieverspreiding volgens Kennes een actieve rol spelen.
Het inkoopmoment en voorraadbeleid wordt voor boeren steeds belangrijker, aldus Kennes, terwijl ze niet zo goed toegerust zijn de juiste beslissing te nemen als de grote bedrijven. Rabobank schrijft in het rapport “Finding Fertile Ground” dat de kunstmestmarkt sinds het seizoen 2007/2008 structureel is veranderd. Toen de vraag naar kunstmest in 2007 sterk toenam, besloot de industrie de productie en logistiek maximaal op te voeren.
De prijzen bereikten historische niveaus, totdat in het voorjaar van 2008 graanprijzen daalden en de vraag terugviel. De producenten en groothandel, te denken valt aan onder meer PotashCorp of K+S, bleven achter met grote voorraden die voor hogere waardes in de boeken waren gezet dan de marktwaarde nu.
De grote afschrijvingen waartoe dit leidde, maakten dat de partijen besloten hun voorraadposities structureel te verkleinen. Tussen de jaren 2005 en 2009 lag de voorraad vaak op 60 dagen uitlevering, terwijl in 2011 de voorraad niet groter was dan de omvang van 45 dagen levering.

Of registreer je om te kunnen reageren.