Home

Nieuws 216 x bekeken

Kamer worstelt met ontbreken financiering deel natuurakkoord

Den Haag – De Tweede Kamer heeft grote moeite met het ontbreken van financiële borging voor de hydrologische maatregelen die genomen moeten worden in het kader van Natura 2000. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe voorstel voor een natuurakkoord tussen het Rijk en de provincies.

Esmé Wiegman van de Christenunie vraagt hoe de onbetaalde rekeningen betaald gaan worden. Ze wijst erop dat de waterschappen niet de sluis moeten worden waaruit deze kosten worden betaald.
Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) erkent dat er voor de hydrologische maatregelen nog geen financiering is. Hierover gaat Bleker samen met staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu), provincies en waterschappen in overleg. Hoeveel geld er nodig is voor de maatregelen, is nog niet bekend. Dit hangt af in hoeverre de hydrologische maatregelen onder andere maatregelen kunnen vallen, zoals de Kaderrichtlijnwater of waterveiligheid. Bleker verwacht in juni inzichtelijk te hebben hoeveel kosten er daadwerkelijk zijn en in overleg met andere overheden zal gekeken worden waar de middelen vandaan gehaald kunnen worden.
Voor de andere onderdelen van het natuurakkoord, de 17.000 hectare verwerving van natuurgrond en 40.000 hectare inrichting is financiële dekking: de ruilgronden, de 105 miljoen uit het akkoord en de restgelden uit het ILG-budget.

Of registreer je om te kunnen reageren.